Rok 1968

Michal Guľáš

Na rok 68 si moji starí rodičia neraz zaspomínajú a veľa aj porozprávajú o nastupujúcej totalite. Dňa 21.8.1968 nikto nezabudne ako sa počas noci ľudia budili na hukot lietadiel a ťažkých tankov. Prvý moment si určite každý myslel že sa začala 3.svetová vojna. Ľudia zo zvedavosti a zo strachu povychádzali na ulice. Pýtali sa ruských vojakov čo tu u nás chcú no oni sami nevedeli, len vraveli že majú plniť rozkazy najvyššieho sovietu. Búrali všetko čo im prišlo do cesty a zo zbraňami v rukách mierili na obyčajných nevinných ľudí. Niektorí vojaci tvrdili že nás napadol neznámy nepriateľ zo západu. Veľa ľudí demonštrovalo proti sovietom, ale veľmi to nepomohlo ovládli celé Československo a ostatné východné štáty Európy. Veľa ľudí pritom zomrelo hlavne v Prahe a v Košiciach, niektorí na protest proti cudzím vojskám sa upálili. Tanky mierili a strieľali na ľudí. Nastal chaos zmätok, panika. Dedo mi spomínal, že v Levoči vyháňali ľudí z bytov, boli ako divé zvery, ktoré chceli spať a jest. Potom obsadili celé Levočské vrchy a lesy, kde mali po celých 23 rokov vojenské základne. Obete na životoch boli aj veľmi mladí ľudia, dokonca malé dieťa v kočiari. Nastala totalita-komunizmus podľa ruského vzoru žiadna sloboda prejavu vôle slova prenasledovanie náboženskej slobody.

Rozprával sa: Michal Guľáš so svojou mamou Monikou Guľášovou.