2. svetová vojna

Alexandra Geročová

Keď bola moja babka malá žila na Ukrajine. Vtedy tam bolo obdobie vojny a po dedinách chodili nemecký vojaci. No a jedného dňa prišli aj do dediny v ktorej žila moja babka. Chodili bo dedine a brali si ľudí do koncentračných táborov. Babka sa strašne bála aby nechytili aj ju. Schovala sa v nepožatej pšenici a čakala čo sa bude diať. Nakoniec prišli vojaci aj k nim. Chodili po celom dvore ale nikoho nenašli lebo babka bola doma sama. Potom však jeden z nich prišiel na záhradu. Babka sa strašne bála aby ju nenašiel a preto bola najtichšie ako vedela. Ten vojak chodil po celej záhrade ale nikoho nenašiel. Nakoniec odišli ale po niekoľkých dňoch prišli zas. No vtedy už nebola babka sama. Vojaci prišli k nim domov a odviedli si babkinu mamu a sestru. Babka plakala a bola z toho veľmi nešťastná. Ale nemohla s tým nič robiť. O niekoľko dní ich našťastie priviezli naspäť. Samozrejme zažili ešte pár takýchto nečakaných návštev, ale už nikdy sa im nestalo to čo predtým.

Pýtala sa Alexandra Geročová.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)