Môj dedko – hokejista!

Marián Choma

Bola zima roku 1956. Môj dedko Marián mal vtedy 9 rokov. Býval v dedinke „Široké“ so svojimi rodičmi a súrodencami. Od svojich rodičov dostal na Vianoce pod stromček ozajstný hokejový puk a hokejku. Veľmi sa tešil, lebo bol jediný v dedine z chlapcov , ktorý mali hokejku a puk. Veľmi chcel hrať hokej s chlapcami, ale boli to starší chlapci asi 15-16 roční, ktorý s takým malým „prckom“ hokej hrať nechceli. Hokej hrávali na potoku, ktorý pretekal cez dedinu. Keď sa však pochválil, že má ozajstný puk a hokejku, tak ho zavolali s nimi hrať. Vtedy ešte nebolo také oblečenie ako je dnes a tak mu mamka ušila hrubé fiľcové nohavice aby mu nebola zima. Vybral sa teda s veľkými chalanmi hrať hokej. Bol veľmi pyšný na to , že ho postavili ako brankára. Dedko nechcel sklamať svojich spoluhráčov a preto sa oduševnene postavil do bránky a hra sa začala. Preto, že bol dedko malý tak si kľakol pred bránku a chytal puk. Začali hrať hokej asi tak poobede a hrali skoro do večera. Dedko stále kľačal na ľade aby sa puk cez neho nedostal do bránky. Hokejový zápas sa skončil, chlapci vrátili dedkovi puk a pomaly sa začali rozchádzať domov. Vtedy sa aj dedko chcel postaviť z ľadu, kde celé poobede kľačal a vtom zistil, že sa primrzol . Začal plakať a volať na svojho ocka aby ho prišiel odlepiť. Otec prišiel k potoku, lebo ho prišli zavolať susedovi chlapci, „že ich Majo primrzol k ľadu na potoku.“ Otec , keď prišiel za ním, tak našiel syna, ako kľačí na ľade pred bránkou a veľmi plače. Pomohol mu tak, že pod neho nalial teplú vodu, odlepil ho a spoločne prišli domov. Celé fiľcové nohavice mal zmrznuté, ani mu ich mamka nemohla zobliecť. Aj napriek tomu, že sa bál, že už sa neodlepí od ľadu bol veľmi hrdý na to, že od súpera nedostal ani jeden gól.

Tento príbeh mi vyrozprával môj dedko Marián Vido.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)