Komunizmus

Richard Balogh

Komunizmus bola ideológia spoločnosti vlády jednej strany. Potierala demokratické princípy, slobodu prejavu, slobodu slova. Nevytvárala konkurencieschosnosť. Komunizmus dovoľoval poznávať svet len v úzkej komunite socialistických štátov. Nemohli sme vidieť ako sa žije za tzv. Železnou oponou. V spoločnosti bol síce uznávaný kult práce, ale v sociálnom systéme sme sa nemohli rovnať so systémom západných krajín. V politike, tlači a médiách vládla silná cenzúra. Obchod prebiehal len medzi socialistickými štátmi a v malej miere aj so západnými krajinami. Fungoval na systéme výmeny tovaru, čoho predstaviteľmi bola rada RVHP (rada vzájomnej hospodárskaj pomoci). Štát takýmto spôsobom nemohol ekonomicky rásť, mohol sa dostať do určitej úrovne a potom stagnovať.Spoločnosť bola sebestačná. Preto boli aj nízke ceny potravín, textilu, obuvi ... (a iných bežných vecí pre domácnosť). Pamätám si že rožok stál 10 h, mlieko 2 Kčs, chlieb 8,50 Kčs a za recept v lekárni sa platilo 1 Kčs. Bola bezplatná lekárska starostlivosť, bezplatné školstvo. Veci ktoré nepochádzali zo socialistických krajín sa dali kúpiť len v špecializovanom obchode, ktorý sa volal Tuzex. Tam sme si mohli kúpiť rifle rôznych značiek, ktoré sa u nás vôbec nešili. Takisto sa tam dali kúpiť autá zahraničných značiek ako napr. Mercedes, Simca alebo Saab. V takomto obchode sa platilo poukážkami ktoré sa nyzývalo bony. S týmito poukážkami sa veľakrát kšeftovalo. Bolo zakázané počúvať inú hudbu ako hudbu socialistických skupín, spevákov a interpretov. V opačnom prípade mohol byť človek trestne stíhaný. Obchody neboli také preplnené tovarom ako sú teraz. Najviac žiadaný tovar sa predával len po známostiach ako tzv. Podpultový tovar, čo tiež vytváralo korupciu medzi občanmi. Bol problém zohnať cigarety značky Sparta v tvrdom balení. Na pomaranče a banány sa cez vianočné sviatky stálo v radoch pred potravinami, lebo cez bežný rok ich nebolo možné kúpiť. Ideológia komunizmu sa vštepovala ľuďom už od detstva. Deti boli združené v kolektívoch a to najprv ako Iskričky, potom Pionieri neskôr „Zväzáci“- SZM (spoločný zväz mládeže) a napokon Komunisti. Medzi týmito zväzmi sa vytvárali jednotlivé partie a prebiehala rôznorodá súťaživosť. Výsledkom takejto súťaživosti bol najlepší „Zväzák“, najlepší pracovný kolektív.... Vláda vypracovávala hospodárske plány na každých 5 rokov, ktoré sa nazývali päťročnice. Všetci ktorí boli proti tomuto režimu boli prenasledovaní a väznení ako politickí väzni štátnou bezpečnosťou. Bola potlačená cirkev, politicki aktívny ľudia nesmeli navštevovať kostoly. Všetci ľudia mali prácu a nepracovať bolo trestné. Napreik tomuto všetkému bol život kľudnejší a nevytváral priepastné rozdiely medzi ľuďmi (bohatí a chudobní). Komunisti prispeli k stavebnému rozvoju miest, dedín, infraštruktúry a naša spoločnosť z toho vo veľkej miere ťaží. Komunizmus bol predurčený na zánik, pretože popieral hlavné ľudské právo- právo slobody.