Posledné aktualizácie

14.11.2009 - vyhlásenie projektov za prvý polrok 2010

jún 2010 - texty a nahrávky z projektov za druhý polrok 2009/2010

január 2010 - fotografie z projektov za prvý polrok 2009/2010

20.12.2009 - vyhlásenie projektov na prvý polrok 2009/2010

Projekt v školskom roku 2010/2011

Slovenské hrady, zámky, kaštiele a kostoly

Vypracujte projekt o niektorom slovenskom hrade, zámku, kaštieli alebo kostole. V priebehu tohto týždňa si vyberiete dve lokality (hlavnú a náhradnú) a nahlásite ju do spoločného zoznamu. Každý musí spracovať inú lokalitu. Nemôžu mať dvaja žiaci rovnakú. Na vypracovanie projektu máte mesiac. Projekt vytvára každý samostatne. Na prezentovanie projektu budete mať 5 minút. Za projekt získate dve známky. Jednu za samotné zhotovenie, druhú za jeho prezentovanie. Prezentovanie čítaním z papiera nie je dovolené. Každý projekt doplníte o farebnú fotografiu, ktorú budeme tlačiť a laminovať na hodinách informatiky. Každý tak bude môcť porovnať ako sa váš projekt podobá na originál. Termín ukončenia projektu je 12.12.2010. Prezentácie projektov budú prebiehať spoločne 13.12.2010 na 3. - 6. vyučovacej hodine.

Uverejnené príbehy z projektu v druhom polroku 2009/2010

Autentické príbehy a nahrávky

Úlohou žiakov v tomto projekte bolo nájsť zaujímavý historický príbeh. Mali ho spracovať, nahrať, doplniť o fotografiu súvisiacu s témou a odoslať mailom na uverejnenie a odprezentovať pred triedou. Vznikla opäť zbierka zaujímavých príbehov. Texty ani nahrávky neprešli úpravou. Za ich výslednú podobu (s množstvom gramatických chýb) zodpovedajú žiaci.

Čítaj viac

Projekt v prvom polroku 2009/2010

OZNAM! Hotové projekty doneste do školy až v stredu 13.1.2010. V pondelok a utorok nie som v škole.

Úlohou žiakov v tomto projekte bude vypracovať projekt o niektorej lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, alebo o ľubovoľnej historickej pamiatke zo Slovenska (nemusí byť na zozname UNESCO). Forma akou bude lokalita prezentovaná je ľubovoľná. Podmienkou je, aby zaujala ostatných spolužiakov a mňa presvedčila, že je to vaša mesačná práca. Pracovať môžete jednotlivo, alebo v dvojiciach.

Čítaj viac

Projekty 2009

V priebehu predošlých týždňov žiaci 5.A, 5.B, 6.A, 9.A a 9.C prezentovali svoje projekty z dejepisu. Tohtoročnou témou boli technické vynálezy. Jedinou podmienkou bola aspoň čiastočná funkčnosť. Najmä žiaci 9. ročníka ukázali veľkú originalitu a nápaditosť. Absolútne najlepším bol funkčný vysávač v plastovej flaši, ktorý prezentoval Tomáš Josai.

Projekty 2009

Autentické príbehy 20. storočia

Na hodinách dejepisu v 9.A vznikol spontánne projekt, ktorý som pracovne nazval "Autentické príbehy 20. storočia". Deviataci sa pýtajú svojich starých rodičov, rodičov, prípadne známych na autentické spomienky o prelomových udalostiach v 20. storočí. Už prvé príspevky boli vynikajúce a zaujali nielen mňa, ale aj samotných žiakov. Za všetko hovorí napr. veta:"Vojna(druhá svetová) trvala tri dni". A je to naozaj pravda. Ak neveríte čítajte. Stojí to skutočne za to.

Čítajte autentické príbehy 20. storočia

Panovníci

Po mnohoročnom zbieraní materiálov som sa rozhodol začať uverejňovať životopisy panovníkov z obdobia stredoveku až po súčasnosť. Ide o niekoľkoročné úsilie, presnejšie záľubu. Zatiaľ som zo svojich materiálov stihol prepísať do počítačovej podoby viacero zoznamov panovníkov či pápežov a časť podrobných životopisov panovníkov Uhorska, Anglicka a Česka. Hotové sú aj životopisy francúzskych kráľov, niektorých španielských, ruských, nemeckých a rakúskych. Bohužiaľ nemám čas to prepísať. Aj tak je to unikátny materiál v prostredí slovenského internetu. Nič podobné som zatiaľ v slovenčine nevidel. Ak by ste sa chceli k niečomu podobnému dopracovať, museli by ste prečítať veľké množstvo kníh, investovať nemalé finančné prostriedky a obrovské množstvo času. Životopis takmer každého panovníka bol zostavovaný z viacerých zdrojov, no aj napriek tomu nie vždy musí byť všetko presné. Z rozdielných údajov som vybral väčšinou ten, ktorý sa najčastejšie opakoval, alebo ten o ktorom som presvedčený, že je pravdivý.

Viac o panovníkoch

Časová priamka

Väčšina ľudí si myslí, že história sú iba roky. Tu ich teda máte. Ja si však myslím, že história sú vzťahy, príčiny a následky. Kliknite si na tie isté časové obdobia v Evrópe vo svete a na Slovensku a určite ich tam objavíte. Táto časová priamka slúži hlavne na to.

Roky v časovej priamke