Miniprojekt

Každoročne sa uchádzame aj o dotáciu z dotačnej schémy Mesta Michalovce. V posledných rokoch nám slúži na skrášlenie školského dvora. Tentokrát sme sa rozhodli zmeniť priestor pri hlavnom vchode, kde pribudla zberná nádoba na dažďovú vodu, boli vysadené kvety a kríky, doplnené zaujímavou poloblúkovou lavičkou. Veríme, že v nasledujúcich rokoch rastliny krásne rozkvitnú a vytvoria spojený kvetinový záhon.
Fotogaléria

Druhé miesto v celoštátnej súťaži

Image Skupina žiakov pod vedením p.učiteliek V. Fringešovej a A. Semanovej dosiahla 2. MIESTO v CELOSLOVENSKOM FINÁLE súťaže Jazykový kvet 2023. Dnes sme zverejnili aj súťažné video, ktoré bolo doteraz neverejné a mohli ho vidieť iba porotcovia. Môžete si pozrieť akú úroveň angličtiny dosahujú žiaci už v piatom ročníku. Klobúk dole a veľká gratulácia!
Súťažné video
Fotogaléria

Cena Matice slovenskej

Image Dom Matice slovenskej Michalovce, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce, Obec Vinné a Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné vyhlásili tohto roku už 12. ročník regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže pod názvom Fugova domovina. Poslaním súťaže je rozvoj tvorivých schopností detí a žiakov v literárnej a výtvarnej tvorbe a podnecovanie záujmu o spoznávanie vlastného regiónu a jeho významných osobností. Do výtvarnej časti súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Cenu Matice slovenskej získali títo malí umelci: Hanka Chripková (2.C), Deby Krajnikovcová (6.A), Viky Gaľová (6.A) a Miško Lajzo (6.A). Tešíme sa z úspechu a srdečne blahoželáme!
Fugova domovina

Škola v prírode

Image V dňoch 22.5.-26.5.2023 žiaci 4. ročníka zažili v Novej Lesnej úžasné chvíle, na ktoré určite nikdy nezabudnú. Čo všetko sme zažili a videli, môžete vidieť v našej fotogalérii.
Škola v prírode

Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ P. Horova Michalovce oznamuje, že dňa 23.06.2023 z dôvodu organizácie a realizácie aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 26.06.2023.

Prijatie u pani prezidentky

Image V návale koncoročných povinností sme nestíhali uverejňovať fotografie z akcií, ktoré sa v škole a v živote našich žiakov udiali. Jednou z nich bolo aj prijatie u pani prezidentky Zuzany Čapútovej v rámci Detského činu roka. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia z 3.A, ktorí reprezentovali aj svojich spolužiakov v rámci nominácie na Detský čin roka. Väčšina žiakov z 3.A si zároveň urobila výlet do Bartislavy, ktorý bol naplnený zaujímavými aktivitami. Pozrieť si ich môžete vo fotoalbume.
Prijatie u pani prezidentky

Noc v múzeu

Image Žiaci 3.A a 3.B si piatkový večer a noc užívali v Zemplínskom múzeu. A teda, bola to poriadne netradičná prespávačka. Žiaci sa najskôr rozdelili do štyroch skupín. Každá skupinka sa s pracovníkom múzea a p. učiteľkov vydali na cestu, ktorú nám zviditeľňovala iba baterka. Žiaci v skupinkách najprv riešili mozgolamy, pri ktorých získavali body. Po vyriešení mozgolamu si mohli prečítať indíciu, ktorá ich usmerňovala v ďalšej ceste. Počas cesty sme išli po prúde rieky, drevenou cestou, dostali sme sa na hostinu šiestich zelených a jedného červeného až k mape, ktorá nám ukázala cestu späť k naším spacákom. Nasledovalo ščítavanie bodov, skupina s najvyšším počtom bodov získala drobnú odmenu a tiež všetci účastníci brožúrku ako pamiatku na múzeum. Pred spaním sme si hovorili zážitky z nášho spoločného večera. Noc bola krátka a rozhovor zo spoločného večera a noci v Zemplínskom múzeu pokračoval ďalej, až kým neprišli rodičia.
Noc v múzeu

Výtvarná súťaž

Image Poslaním spoločnosti M.A.D.D. FRUIT je šíriť zdravie, sviežosť a vitamíny. Projekt "Školské ovocie", do ktorého je zapojená aj naša škola, je zameraný na pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny do základných škôl. Cieľom programu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny, zmeniť stravovacie návyky u detí, znížiť výskyt obezity a podporovať zdravú výživu. V mesiaci máj zorganizovala táto spoločnosť výtvarnú súťaž na tému Zdravá výživa. Do súťaže sa zapojil veľký počet škôl (spolu približne 13 000 súťažných prác). Súťažilo sa v dvoch kategóriách a práve v jednej z nich uspela aj naša žiačka NINKA HOCMANOVÁ (2.C), ktorá získala krásne druhé miesto v I.kategórii. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!
Výtvarná súťaž

LETNÝ TÁBOR 2023

Termín letného tábora: 14. – 18. august 2023
Miesto konania: ZŠ P. Horova, Michalovce
Poplatok: 100 €
Termín podania prihlášky na tábor a platba: 13.06.2023 (utorok) – 8.30 hod. – na sekretariáte školy

Stavanie mája

Image V piatok 28. apríla sa naším školským dvorom ozývala hra na harmonike, tanec a spev žiakov z prvého stupňa. V tento deň, žiaci a pani vychovávateľky nezabudli na milú tradíciu a postavili máj. Najmladšie deti s pani vychovávateľkami zatancovali tradičnú karičku a potom všetky dievky za spevu známej pesničky „Máj, máj zelený...“ vyzdobili konár krepovými stužkami, ktorý chlapci postavili k bráne školy.
Stavanie mája

Exkurzia na pošte s 3.A

Image Ako jediná škola/trieda v histórii michalovskej pošty dostali na miesta, kde sa verejnosť len tak nedostane. Videli sme, nakladanie aut pred rozvozom balíkov. Skúsili sme byť v kontajneroch na balíky, vypisovali sme obálky, lepili známky, pečiatkovali listy. Vyskúšali sme byť klientom pošty a teda sme si vytlačili poradový lístok, vystáli rad a odoslali zásielku . Na záver sme dostali odmenu. Teraz máme predstavu o tom, čo práca na pošte obnáša.
Exkurzia na pošte

Deň Zeme - prednáška

Image V rámci "Svetového dňa Zeme" sa dňa 21. apríla 2023 na našej škole konala popularizačno-vzdelávacia prednáška s besedou. RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. z Výskumnej základne pre hydrológiu nížin Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied si pre našich žiakov 5.-7.ročníka pripravila zaujímavú prednášku pod názvom „Deň Zeme – Hydrosféra“. Počas voľnej besedy so žiakmi diskutovala okrem iného aj o vedeckej činnosti a výbere povolania. Žiakov zaujali názorné ukážky a príklady fyzikálno-chemických pokusov. Prostredníctvom pripravených video-prezentácií boli žiakom prezentované ďalšie chemické pokusy, ale aj laboratórna a terénna práca hydrológa. Žiaci si mohli tieto pokusy- „triky“, za pomoci bežne dostupných látok a pomôcok, aj priamo vyskúšať.
Prednáška - Deň Zeme

Indiánsky deň Zeme

Image Deň Zeme, si žiaci na prvom stupni pripomenuli ako INDIANSKY DEŇ ZEME. Žiaci 1. a 2. ročníka na školskom dvore plnili rôzne športové, ale aj logické úlohy. Nacvičili si tanček, ktorý venovali našej Zemi. Žiaci 3. a 4. ročníka tento deň strávili v parku Kerta, kde zložili sľub Zemi a potom sa pod vedením svojich náčelníkov pustili do plnenia úloh. Na záver deti vyčistili prírodu od polámaných konárov a vytvorili pyramídu. Všetci žiaci si tento deň veľmi užili, dozvedeli sa nové informácie o ochrane našej Zemi a tiež sa športovo vyžili.
Indiánsky deň Zeme

Exkurzia Bruggy Londýn

Image Po dlhých covidových rokoch sme sa odhodlali opäť uskutočniť zahraničnú exkurziu. Tentokrát to boli Bruggy a Londýn. Aj keď počasie nebolo práve ideálne, zážitky to nijak nezmenilo. Navštívili sme napríklad Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Houses of Parliament, 10 Downing Street, Royal Horse Guards, Big Ben, Westminsterský palác, London Eye, Hrad vo Windsore- Technické múzeum (3D film Beautiful Planet) - Prírodovedné múzeum, mnoho atrakcií v belgických Bruggách, ale aj menej príjemné čakanie na hraniciach po brexite.
Exkurzia - foto/mobil
Exkurzia - foto/foťák

Trieda budúcnosti 8

Image Už niekoľko mesiacov sme intenzívne pracovali na príprave a výstavbe ďalšej triedy budúcnosti. Ako je v našej škole zvykom zapojili sa žiaci, rodičia, učitelia, manažment. Vďaka tomu sme mohli vytvorili návrh a uskutočnili stavebné úpravy. S technologickým vybavením tentokrát pomohol zamestnanecký grant SLSP. Vďaka nemu sme mohli 4000€ použiť na zakúpenie potrebnej techniky. Novinkou, ktorú sme doteraz v škole nemali je veľká interaktívna 4K obrazovka/displej, ktorej súčasťou sú dva paralelne bežiace operačné systémy Windows aj Android. To umožňuje používať programy a aplikácie z oboch oblastí. Sme veľmi radi, že sme vďaka grantu získali toto vybavenie, pretože z naších zdrojov by sa nám to asi nepodarilo. Veľké poďakovanie patrí aj p. uč. Papáčovej, ktorá bola koordinátorkou všetkých aktivít a svojou energiou prispela k skorému vybudovaniu triedy.
Future Classroom 8

Svet okolo nás - Čína

Image Vďaka šiestemu dielu projektu "Svet okolo nás" sa všetci žiaci II.stupňa našej školy ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Prešli sme sa po Veľkom čínskom múre, pokochali sa pohľadom na jedinečné pandy veľké, zatajili dych pri prastarom rituálu "nebeského pohrebu" a vydali sme sa aj na samotný západ krajiny, kde Čína už takmer nie je Čínou.
Svet okolo nás - Čína

Karneval 1. stupeň

Image Vo fašiangovom období sa žiaci prvého stupňa obliekli do zaujímavých a pestrých masiek. Užili si karnevalové učenie v maskách a poobede si zmerali svoje sily v rôznych súťažiach. Nechýbala ani diskotéka. Počas karnevalu si žiaci pochutnali na sladkých a slaných dobrotách, ktoré si pripravili.
Karneval

Najlepší školský časopis na Slovensku

Image Ďalší fantastickú úspech sa podaril redakcii školského časopisu pod vedením p. uč. Lenky Verčimákovej. Získali sme ocenenie za najlepší školský časopis na Slovensku v kategórii ZŠ.
Ako napísala p. uč.: "Vďaka patrí aj kolegom z fotokrúžku, všetky foto v časopise sú naše, nie z internetu. Vo chvíľach, keď pracujeme na časopise, vidíme, aké úžasné veci robíme v škole, originálne, netradičné hodiny, akcie, podľa mňa taký Deň detí nemá nikto na Slovensku. Taktiež takú p.vychovávateľku, ktorá stihne robiť i plavčíčku a ešte prácu v rádiu. Stretávame sa so známymi ľuďmi: tanečníkmi, spisovateľmi, režisérmi, učíme sa v nahrávacom štúdiu a učiteľov nám robia medovnikári, včelári. Nezabúdame na bývalých žiakov, zaujímame sa o rodiny žiakov a rodičia sa ochotne zapájajú do tvorby. Všetkým vám patrí naša vďaka a budeme sa snažiť aj naďalej.
Víťazné číslo

Bluedot Michalovce

Image V piatok 27 januára do nášho centra zavítali žiaci 5 ročníka z 8 základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Prečo práve táto škola? Pretože túto školu navštevuje 12 žiakov z rôznych kútov Ukrajiny a Slovensko sa stalo ich druhým domovom na určitý čas. Žiaci pozreli prezentáciu o Ukrajine, popočúvali pesničku „ Oj u luzi červená kalina“, odpovedali na otázky a dozvedeli sa niečo nové o susednej krajine. Takéto stretnutia pomôžu deťom lepšie sa spoznať navzájom, skôr pochopiť bolesť ukrajinských deti, vžiť sa do kože tých, čo v momente stratili všetko - svoj dom, svoju izbu, svoje osobné veci, svoju školu, niektorí aj svojich príbuzných. Slovenskí žiaci z celého srdca priali Ukrajine víťazstvo v tejto vojne, aby čim skôr zavládol mier na Ukrajine a všetci ľudia mohli žiť v mieri, o čom svedčia aj ich priania, napísané na tabuli. Po krátkej besede sa deti hrali v rôznych zónach. Viacerí behali v labyrinte, niektorí hrali šachy, ďalším sa páčili počítačové hry na XBOX. Všetkým slovenským žiakom sa veľmi páčila návšteva v našom detskom centre. Pýtali sa zamestnancov, či môžu prísť aj s rodičmi a sľúbili, že k nám určite prídu ešte raz. Dvere nášho centra sú otvorené denne pre všetky deti bez rozdielu. Všetci ste vítaní v našom Blue Dot centre v Michalovciach.
Humanitárne centrum

Druhá najlepšia ZŠ na Slovensku v IT

Image Ešte v závere minulého školského roka sa nám podaril fantastický úspech. Naša škola bola druhou najlepšou ZŠ v celoštátnom IT FITNESS teste. Ocenenie za účasti predtaviteľov Ministerstva školstva SR. Zastúpenia EÚ na Slovensku, MIRRI, Slovensko.digital v priestoroch firmy Microsoft bol osobne prevziať riaditeľ školy Slavko Pavolko. V teste sa zúčastnili desaťtisíce žiakov, dokonca nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Maďarska. Test píšeme už niekoľko rokov a vlastne sme ani nevedeli, že je to aj súťaž. O to je tento výsledok cennejší. Píšeme ho na hodine informatiky, bez akejkoľvek prípravy, zvyčajne v 9. ročníku. Dokazuje to, že sa nám podarilo vybudovať vynikajúci systém výučby IT a žiakov vieme naučiť to, čo naozaj v živote budú potrebovať. Priemer zlepšila najmä skupina z 9.B - kde boli aj 100% 95%, 90% a 85% výsledky.
IT Fitness test

Korčuliarsky kurz

Okrem školy v prírode, lyžiarského kurzu, plaveckého výcviku naša škola už niekoľko rokov realizuje v spolupráci s hokejovým klubom aj korčuliarsky kurz. Zúčastňujú sa ho žiaci prvého stupňa. Je to fyzicky aj organizačne namáhavá aktivita, ale žiaci si ju nesmierne obľúbili.
Korčuliarsky kurz

Vianočná tržnica

Aj napriek viacerým prekážkam sa tento rok podarilo uskutočniť našu Vianočnú tržnicu. Veľká vďaka patrí našim rodičom, učiteľom a žiakom za ich kreativitu a šikovné ruky. Stánky a výrobky boli naozaj originálne. Skvelú atmosféru dokazujú aj nasledujúce fotografie.
Vianočná tržnica

Výstava KOZMOS

Dňa 28.11.2022 sa žiaci II.stupňa našej školy zúčastnili jedinečnej exkurzie “Cosmos Discovery - space exhibition” v Bratislave. Svetová výstava, ktorá vznikla v spolupráci s americkou NASA, nás previedla históriou pilotovaných letov od ich počiatkov až po súčasné plánované misie. Výstava obsahuje stovky originálnych exponátov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, unikátnu zbierku skafandrov a reálne modely vesmírnych lodí, raketoplánov a rakiet. V závere si niektorí žiaci vyskúšali náročný výcvik kozmonautov a najmodernejšie 3D technológie v interaktívnom Cosmos campe. “Vesmír nám je o už niečo bližší” a z výstavy si odnášame nové vedomosti a zážitky.
Výstava KOZMOS

Prvácka pasovačka

Tradíciou Osmičky je pasovanie prvákov. Tentokrát sa konalo 27. októbra v malej telocvični, kde najmladší žiaci našej školy zažili udalosť spojenú so zábavou, učením aj prekvapením v podobe sladkých odmien. Pasovačka vyvolala obrovskú radosť a úsmev na tvárach všetkých detí. Prajeme im veľa šťastia a úspechov v škole a v učení.
Prvácka pasovačka

Halloweenska prespávačka

Dva dni pre jesennými prázdninami a teda 26.10.2022 sme na škole urobili Hallowensku prespávačku. Vyrezávali sme tekvice, prešli sme sa mestom, objednali sme si pizzu, večer sme si parádne zatancovali v telocvični a zažili nezabudnuteľnú noc v triedach. Je to v prvom rade zážitok pre žiakov, ale nebudeme klamať, že aj pre nás, učiteľov.
Halloween

Zatmenie Slnka

25.10.2022 žiaci našej školy (spolu so zamestnancami hvezdárne) pozorovali na námestí jedinečný úkaz- ZATMENIE SLNKA. V tento deň sa Slnko, Mesiac a Zem dostali na jednu priamku a na Zemi sme mohli pozorovať zatmenie. Zatmenie bolo viditeľné v Atlantickom oceáne, severnej Afrike, Európe a juhozápadnej Ázii. U nás to bolo zatmenie čiastočné – takmer 40%. Aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu sme zatmenie videli. Najbližšie slnečné zatmenie bude zo Slovenska viditeľné až 29.marca 2025.
Zatmenie Slnka

Jesenno-zábavné popoludnie ŠKD 3.-4. ročník

V stredu 26.10. popoludní sme si v ŠKD 3-4 ročník spoločne zasúťažili. Témou tímových súťaží bola jeseň. A deti sa za športové výkony odmenili sladkou odmenou od mamičiek, ktoré nám napiekli skvelé dobroty.
Popoludnie ŠKD

Mesiac úcty k starším

Opäť k nám zavítala jeseň, ktorá okrem tradičných, pestrofarebných stromov so sebou priniesla mesiac október - tiež nazývaný aj mesiac úcty k starším. Tento mesiac je dokonalou príležitosťou na odovzdanie vďaky drahým seniorom, ktorí nám každodenne spríjemňujú životy. Spoločne s učiteľmi si žiaci pripravili krátky program, ktorý v rámci tohto mesiaca odprezentovali miestnym seniorom. Program spestrili aj ručne vyrobenými pohľadnicami, ktoré seniorom s úsmevom na tvári darovali. Avšak vďaka patrí nielen babkám a dedkom, ktorí si našli čas na naše predstavenie, ale aj všetkým, ktorí do tejto akcie investovali svoj voľný čas a námahu.
Mesiac úcty k starším

Svetový kozmický týždeň

Pri príležitosti medzinárodného projektu “Svetový kozmický týždeň” sa žiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka našej základnej školy zúčastnili prednášok, ktoré organizovala hvezdáreň v Michalovciach. Program prebiehal v dňoch od 5.-10.10.2022. Žiaci absolvovali prednášky na témy: Život kozmonauta (5.roč.), Expedícia Mars (6.roč.), Astronómia a ekológia (8.roč.). Nesmierne pútavé prednášky boli v závere doplnené pozorovaním Slnka ďalekohľadom v kupole hvezdárne. Zároveň ďakujeme za pozvanie pozorovať blížiace sa zatmenie Slnka 25.10. (za dobrého počasia) spolu s pracovníkmi našej hvezdárne na námestí v Michalovciach. Tešime sa!
Kozmický týždeň

Ponuka krúžkov

Uverejňujeme aj na školskej internetovej stránke ponuku záujmového vzdelávania (krúžkov) na školský rok 2022/2023. Zoznam by ste mali mať aj v každej triede. Prihlasovanie môžete realizovať buď cez triedych učiteľov, prípadne priamu u vedúcich jednotlivých krúžkov. Kapacity niektorých krúžkov sú obmedzené.
Zoznam krúžkov 2022/2023

Anglické divadlo

Dňa 14.9.2022 sa žiaci našej školy, po dlhej dobe, dočkali kultúrneho zážitku v MsKS Michalovce. Zúčastnili sa dvoch divadelných predstavení v anglickom jazyku v podaní hercov z Divadelného centra v Martine. Prostredníctvom vtipných a interaktívnych predstavení, Lazy Goat (pre 1.stupeň) a Last Wish (pre 2.stupeň), si žiaci mohli overiť úroveň svojich vedomostí a zručností anglického jazyka. Bolo úžasné opäť vidieť usmiate tváre a radosť našich žiakov z tohto podujatia. Anglické divadlo1.A

Začiatok školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 5.9.2022 na školskom dvore. Zraz žiakov 8:00, slánostné otvorenie 8:30. Rozvrh nájdete v aplikácii edupage.

Rozdelenie žiakov

V prílohe zverejňujeme rozdelenie žiakov prvého a piateho ročníka.
1.A, 1.B, 1.C
5.A, 5.B, 5.C

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk