Deň mlieka

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostí a zubov. Žiaci sa počas dňa prostredníctvom CD Objav mlieko dozvedeli zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a o skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Najviac sa im však páčila ochutnávka kravského mlieka a mliečnych výrobkov. Kravské mlieko bolo čerstvé, priamo od farmára bez žiadnych úprav a pasterizácie. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas prestávky sa s chuťou pustili do svojej mliečnej desiaty.
Deň mlieka

Župné dni 2022

Triedy 3.Aa 3.B so svojimi triednymi učiteľkami v rámci Župných dní navštívili Zemplínske múzeum. Prezreli si historické i umelecké expozície vo vynovených priestoroch múzea. Najviac ich zaujala etnografická expozícia s novými interaktívnymi prvkami. Tvorivé dielne boli zamerané na hrnčiarstvo. Vo vonkajších priestoroch si takmer všetci s nadšením vyskúšali hrnčiarsky kruh a do školy sa vrátil so vzácnymi nádobami. Určite na to budeme ešte dlho spomínať nielen na hodinách vlastivedy.
Župné dni 2022-expozície
Župné dni-tvorivé dielne

Tkáčska dielňa

Na hodine Vlastivedy preberáme ľudové tradície a chceli sme vyskúšať zážitkovou formou nejakú činnosť, ktorá by nás zaujala. Preto sme sa rozhodli navštíviť najznámejšiu michalovskú tkáčku pani Štefančíkovú. Pani Štefančíková je jedna z mála, ktorá sa ručnému tkaniu stále venuje. Mali sme možnosť vidieť nielen krosná, nite na osnovu, bavlny, rôzne druhy kobercov, ale aj tkať na krosnách. Každý si skúsil urobiť aspoň 2-3 "berda" a pomaly sme utkali malý " lentilkový koberček". Nám nezostáva iné, iba obdivne uznať šikovnosť pani Štefančíkovej a popriať tradičnému remeslu, aby naň ľudia nezabudli.
Tkáčska dielňa

Slávik Slovenska

Dňa máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. V I. kategórii Michal Pyšniak 2.B, v III. kategórii Zuzana Hrešková 7.C reprezentovali našu školu najlepšie ako vedeli. Miško Pyšniak získal krásne 3. miesto.
Slávik Slovenska

Tkáčska dielňa

Image Na hodine Vlastivedy preberáme ľudové tradície a chceli sme vyskúšať zážitkovou formou nejakú činnosť, ktorá by nás zaujala. Preto sme sa rozhodli navštíviť najznámejšiu michalovskú tkáčku pani Štefančíkovú. Pani Štefančíková je jedna z mála, ktorá sa ručnému tkaniu stále venuje. Mali sme možnosť vidieť nielen krosná, nite na osnovu, bavlny, rôzne druhy kobercov, ale aj tkať na krosnách. Každý si skúsil urobiť aspoň 2-3 "berda" a pomaly sme utkali malý " lentilkový koberček". Nám nezostáva iné, iba obdivne uznať šikovnosť pani Štefančíkovej a popriať tradičnému remeslu, aby naň ľudia nezabudli.
Tkáčska dielňa

Slávik Slovenska

Image Dňa máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. V I. kategórii Michal Pyšniak 2.B, v III. kategórii Zuzana Hrešková 7.C reprezentovali našu školu najlepšie ako vedeli. Miško Pyšniak získal krásne 3. miesto.
Zvonického dni

Riaditeľské voľno

Image Z dôvodu realizácie celonárodného testovania piatakov TESTOVANIE 5 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 18.5.2022 (streda). Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 19.5.2022.

Úspech v recitačnej súťaži

Image Hoci bol piatok trinásteho a hovorí sa, že je to deň nešťastný, my sme poveru premohli a obsadili sme v súťaži Zvonického literárne dni až tri prvé miesta!!! Žiaci predviedli svoju šikovnosť a talent v recitácii tvorby regionálnych autorov( Kamila Pavlíková a Hana Kačkošová),herecké nadanie žiaci z dramatického krúžku divadielkom O mocnim vrabčakoj a ľudoví rozprávači Bianka Melková a Jakub Šimon.
Zvonického dni

Rôzne podoby vyučovania

Image Naša škola nie je o bifľovaní, poučkách a drile. Je predovšetkým o zaujímavých vyučovacích aktivitách, najmodernejších metódach, inovatívnych učiteľoch aj o špičkovom vybavení. V posledných dňoch sa uskutočnilo veľa zaujímavých aktivít priamo na hodinách alebo v rámci vyučovania či ŠKD. V prílohe si môžete pozrieť niekoľko albumov, ktoré obsahujú fotografii aj videá. Prvouka v druhom ročníku, string art na technike, pozorovanie dážďovky v laboratóriu.
Včelárstvo
String art
Biológia

Deň Zeme

Image V rámci Dňa Zeme sme v celej škole pripravili veľké množstvo aktivít. Učitelia si zvolili tému a žiaci z ľubovoľných tried sa mohli cez Edupage prihlásiť na tú aktivitu, ktorá bola pre nich najzaujímavejšia. Rozmanitosť dokumentuje aj fotoalbum. Čistili sme prírodu, navštívíli včelára, boli vo vodárňach, piekli a varili z eko surovín, vyrábali reciklované oblečenie, jedli červíky ako potravu budúcnosti, porozprávali sme sa z Adelou Vinczeovou ako podporovateľkou eko tém. Podobné aktivity mali aj žiaci na 1. stupni. Album z tretieho ročníka nájdete na druhom linku.
Deň Zeme - 2. stupeň
Deň Zeme - 3. ročník

Ako sme v labáku vyrobili alkohol

Image Na hodine chémie s pani učiteľkou Vargovou sme sa pokúšali vyrobiť alkohol, ktorý sme samozrejme nepili. Našou úlohou bolo priniesť si droždie, ktoré sme spolu s cukrom dali do banky, v ktorej bola voda. Poriadne sme to s lyžičkou premiešali. Následne sme navliekli na banku balón, ktorý sa mal sám nafúknuť pretože v banke začalo pôsobiť droždie, čiže kvasinky s vodou a cukor a uvoľňoval sa plyn oxid uhličitý. Niektorým sa balón nafúkol ihneď, iným až neskôr. Banky sme nechali pár dní položené na parapetách, aby ďalej prebiehalo alkoholové kvasenie. Po týždni sme sa vrátili do laboratória a balóny sme zvliekli z bánk. Po privoňaní sme cítili silnú vôňu, ktorá pripomínala vôňu vína. Melissa Kozmová a Tamara Potocká - 9.B
Alkoholové kvasenie

Cestujeme bez uhlíkovej stopy

Image V rámci akcii ku Dňu Zeme 9 žiakov a 2 pani učiteľky vymenili autá za bicykle a rozhodli sa pricestovať do školy bez uhlíkovej stopy...lebo budúcnosť našej Zeme je v našich rukách. Tu však naša cesta nekončila, práve naopak, začínala. Spoločne sme si za cieľ vybrali Zemplínsku Šíravu - výpust, ktorý sme sa snažili očistiť od odpadkov, ktorých tam bolo teda neúrekom. Čo všetko sme tam objavili? Vyhodený polystyrén, sklenené a plastové fľaše, obuv, fľaštičku s liekmi, papier, plechovky, plast. A to všetko sme vyzbierali do eko-tašiek a odniesli do odpadkových smetných košov na separovaný odpad. Zaujímavou aktivitou bola aj súťaž “Hádaj, ako dlho sa rozložím v prírode”, spojená s malou súťažou.
Cestujeme bez uhlíkovej stopy

Mimoriadny úspech v dejepisnej olympiáde

Image Žiaci našej školy sa pod vedením p. učiteľky I. Vasiľovej a A. Palkociovej pravidelne zúčastňujú dejepisnej olympiády. Aj v tomto školskom roku sme mali na okresnom kole zastúpenie vo všetkých kategóriách a naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia.
6.ročník – N. Ozymiová, B. Melková
7. ročník – M. Čintalová, E. Gažiková – 3.miesto
8. ročník – J. Šimon - 1. miesto, D. Vasiľ – 2.miesto
9. ročník - M. Sokolský – 1.miesto, M. Mikulová – 3-miesto
Daniel Vasil, Jakub Šimon a Matel Sokolský, ktorých pripravovala p. uč. I. Vasiľová, postúpili na krajské kolo, kde dosiahli fantastické výsledky. D. Vasiľ získal 2. miesto, J. Šimon 4. miesto. Žiakom gratulujeme a p. učiteľkám ďakujeme za čas, ktorý im venovali. Dejepisná olympiáda 2022

Krása veľkonočnej škrupinky

Image Dňa 5.apríla navštívila trieda 3.A v Zemplínskom múzeu v Michalovciach krásnu výstavu spojenú s tvorivou dielňou "Krása veľkonočnej škrupinky". Odniesli sme si nielen krásny vizuálny zážitok, ale aj radosť z vlastnoručne vyrobených vajíčok.
Kraslice
Tvorivé dielne

Geografia 5. ročník

Image Ešte v marci sa naši žiaci 5.ročníka zúčastnili v rámci predmetu geografie online besedy na tému “POČASIE A JEHO NÁLADY”. Besedu viedla meteorologička klimatologička špecialistka RNDr.Gabriela Ivaňaková zo SHMÚ v Bratislave. V druhej časti besedy, našim zvedavým žiakom odpovedala na otázky rosnička z televízie Markíza - Mirka Almásy, ktorá “žiakom zvedavcom” darovala aj vlastnoručne podpísané fotografie. Radosť bola obrovská a opäť sme sa dozvedeli kopec zaujímavosti.
POČASIE A JEHO NÁLADY

Šaliansky Maťko

Image Dňa 16.3. 2022 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovali Viktória Čisárová a Kamila Pavliková, ktoré získali pekné 3. miesto. Recitátorkám srdečne blahoželáme a ďakujeme.
Šaliansky Maťko 2022

Prvý apríl

Image Prvý apríl Deň vtákov, ale oveľa viac žartov a šibalstiev. Celý deň máme naopak. Žiaci sú učitelia a učitelia žiaci. Kopec smiechu bol už ráno. Dnes totiž žiaci prichádzali do školy s naozaj originálnymi školskými taškami. Veď pozrite.
Originálne školské tašky

Vynášanie Moreny

Image Ľudové zvyky by sme si mali uchovávať a pripomínať. Jedným z nich je aj vynášanie Moreny, ktorá symbolizuje odchod zimy chorôb, smrti a zlých síl. Aj deti z našej školy počas ŠKD, spolu so svojimi vychovávateľkami vyniesli Morenu k rieke Laborec a rozlúčili sa s ňou slovami: Morena zlá žena, už Ťa vynášame lebo my radi, teplú jar privítame!!!
Vynášanie Moreny

Svetový deň vody

Image Svetový deň vody si žiaci v našej škole pripomenuli modrým oblečením, pitím čistej neochutenej vody, ale najmä aktivitami na vyučovacích hodinách. Väčšina učiteľov v tento deň začlenila tému vody do svojich vyučovacích hodín. Žijeme v časoch zhoršujúcej sa klimatickej zmeny a veríme, že každá podobná aktivita aspoň symbolicky pomôže.
Svetový deň vody

Jednoduché stroje v 4.A

Image ĽudovéPo prebratí učiva o jednoduchých strojoch sa žiaci 4.A triedy za pomoci rodičov a starých rodičov pustili do realizácie samotných strojov. Učivo bolo veľmi zaujímavé a inšpirovalo štvrtákov k vytvoreniu rôznych výrobkov. Záverom prípravy a realizácie výstavy bola pozvánka pre spolužiakov k prehliadke. Na druhý deň sa v triede konala Vedecká konferencia, kde každý odprezentoval svoj výrobok. Rozprával o použitých materiáloch, o postupe pri výrobe a o praktickom využití.
Jednoduché stroje

Naša reforma školstva

Už pred pár rokmi sme sa rozhodli, že nebudeme čakať na nekonečné oficiálne štátne reformy školstva a urobíme zmeny priamo v našej škole. Jednou z týchto zmien je aj zaradenie vyučovania počítačovej grafiky v rámci výtvarnej výchovy. To čo teraz vidíte na hlavnej grafike tejto stránky sú práce žiakov 9.B. Autormi uverejnených grafík sú Tamara Potocka, Simon Homza, Samuel Pastornický a Lucia Pyskajová. Grafiku vyučujeme v deviatom ročníku. Vyučujúcimi sú p. uč. A. Haníková a p. uč. J. Palkoci. Aj táto zmena je dokazom jedného z naších hesiel #učímepreživot.

Pomoc deťom z Ukrajiny

Image Väčšina z nás je zasiahnutá situáciou a vojnou na Ukrajine. Mnoho učiteľov, rodičov aj žiakov priamo pomáha utečencom. V rámci celej školy prebehla zbierka hračiek pre deti prechádzajúce ukrajinsko-slovenskú hranicu. V priebehu troch dní sme vyzbierali obrovské množstvo hračiek. Ochotu pomáhať dokazujú priložené fotografie. Za organizovanie zbierky patrí poďakovanie p. učiteľke Bibiáne Novákovej a našmu rodičovi p. Biharymu, ktorý pracuje priamo na hraniciach.
Hračky pre deti z Ukrajiny

Informácie k zápisu

Image Všetky aktuálne informácie k tohtoročnému zápisu žiakov nájdete na našej podstránke www.zsphorova.sk/zapis.html. Záujem o našu školu v posledných rokoch prevyšuje naše kapacitné možnosti. Dňa 15. marca 2022 zverejníme online formulár pre zápis do 1. a 5. ročníka. Prosíme rodičov, aby túto možnosť využili čo najskôr a nečakali až do posledných dní oficiálneho termínu.
Zápis - podstránka

2 % z daní

Image Opäť sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní. Takto získane finančné zdroje každoročne slúžia pre rozvoj školy či dofinancovanie projektov. Vopred všetkým prispievateľom ďakujeme. Tlačivo a postup nájdete na našej podstránke alebo priamo pod hlavným banerom na stránke. Jedným z projektov, na ktorom sa podieľalo aj Rodičovské združenie je výstavba Tried budúcnosti. Po kliknutí na odkaz si môžete pozrieť jeden z príkladov využívania získaných príspevkov.
2% z daní - podstránka
Trieda budúcnosti IV. - video

Future Classroom 7

Image Vďaka finančným zdrojom prideleným pred koncom roka Ministerstvom školstva priamo jednotlivým školám sa nám podarilo počas vianočných prázdnin vybudovať siedmu Triedu budúcnosti - Future Classroom 7. Chýba síce ešte časť technického vybavenia, ale veríme v avízované vybavenie škôl technikou v rámci Fondu obnovy. Na výstavbe sa opäť podieľali rodičia, žiaci, učitelia, vedenie školy.
Trieda budúcnosti 7

Multifunkčný priestor

Image Z projektu Modernejšia škola sme vybudovali nový multifunkčný priestor, ktorý slúži ako knižnica a jazyková učebňa s relaxačnou zónou. Priestor funguje už dlhšiu dobu, len sme zabudli uverejniť na web stránke fotografie. Deti si ho nesmierne užívaju, nielen na hodinách, ale ja popoludní na oddych alebo ako čitáreň. Opäť sme raz ukázali #akosatodá. Je to aj ukážka toho, že časť škôl nemusí čakať na žiadne reformy. Stačí im slodoba a finančné zdroje.
Knižnica a relax

Toto čítam ja

Image Knihy sú nevyčerpateľným zdrojom fantázie. Sú v našom svete už dlhé roky aj napriek tomu, že žijeme v dobe, kedy sa virtuálny svet stáva úplne bežným javom. Potrebu a význam čítania si uvedomujú i žiaci našej školy, ktorí si v priestoroch zrekonštruovanej školskej knižnice vymenili svoje zážitky z prečítanej knihy. Súčasťou tohto projektu je čitateľská karta, ktorou si žiaci vytvárajú portfólio prečítaných kníh.
Toto čítaj ja

Informácie k nástupu žiakov - 10.01.2022:

• ODPORÚČANIE pre žiakov - pred nástupom do školy sa otestujte domácimi samotestami. Každý žiak prinesie, alebo prostredníctvom Edupage pošle potvrdenie o bezpríznakovosti.
• Rúško - povinne pre všetkých vo výchovno-vzdelávacom procese (okrem RUVZ stanovených výnimiek).
• Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.
• Všetky skupiny normálne delene, resp. spájané.
• ŠKD - riadna činnosť, vrátane rannej a popoludňajšej služby (06.30 - 17.00 hod.)
• Záujmové útvary interne - zatiaľ nie.
• CVC + externe ZÚ (basketbal a strelectvo) - áno.
• NBV/ETV - riadne vyučovanie.
• Časový rozpis obedovania - tak, ako pred distančným vzdelávaním.

Nové číslo školského časopisu

Po niekoľkoročnej prestávke sa poradilo opäť vytvoriť redakčnú radu školského časopisu pod vedením p. uč. Verčimákovej. Opäť si tak môžete na 62 stranách prečítať novinky z našej školy. Na jednom mieste si môžete pozrieť čo nové sa udialo v škole, úspechy aj tvorbu našich žiakov, či rozhovory s učiteľmi. Príjemné čítanie v tomto predvianočnom období Vám želá Naša OSMIČKA.

Naša OSMIČKA - Zima 2021

Krabice plné lásky

Image Cítime úprimnú vďačnosť za deti z našej školy, zvlášť za deti z 1.stupňa, za ich rodičov, za našich pedagógov, za ich dobré srdce. Cítime úprimnú vďačnosť za možnosť zažiť solidaritu a empatiu, ktorú majú. Cítime úprimnú vďačnosť za to, že rozmýšľali, ako a čím by potešili iných, že prekonali svoju lenivosť, že sa dokázali podeliť s tým, čo majú. V tomto predvianočnom týždni sme mohli odovzdať 255 krabičiek do Michaloviec a Sobraniec v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili.
Krabice plné lásky

Akcie v 3.C a ŠKD

ImageUverejňujeme fotografie z viacerých akcií, ktoré sa uskutočnili v 3.C a ŠKD. V galérii nájdete Mesiac úcty k starším, Vitamínový týždeň zdravia, Tekvičkovo, Prípravu na advent a Mikuláša. Fotografie na hlavnú školskú stránku poslala a poďakovanie patrí p. vychovávateľke M. Námešovej a tr. učiteľke K. Stretavskej.
Akcie v 3.C a ŠKD

Adoptuj si kravičku

Image Trieda 3.A sa zapojila do slovenského projektu "Adoptuj si kravičku". Spájame príjemné s užitočným, zabávame sa, niečo sa s naučíme a podporujeme spolu slovenský trh potravín. Súčasne rozvíjame i životnú zručnosť "STAROSTLIVOSŤ". Kravička je odo dňa adopcie (fiktívne) naša po celý jej ďalší život. Naša kravička pochádza z Čečejoviec, dali sme jej meno "Garfield" a získali pre ňu nielen rodný list, ale aj certifikát. :)
Adoptuj si kravičku


Mikuláš v škole

ImagePandémia nám kazí zábavu. Už druhý rok Mikuláš u nás nesedel na rebríku a nerobil diskotéku na školskom dvore. Stihol ale zájsť do tried a porozdávať deťom sladkosti. Trochu ich postrašil aj čert a upokojil anjel.
Mikuláš v škole

Mikuláš v triedach

ImagePod oknom, za oknom, stojí Mikuláš... A nielen tam. Prišiel aj do našich tried na prvom stupni. Tam ho čakal kopec malých Mikulášov, ktorí si pozreli peknú rozprávku, pripravili čižmičky, vyriešili úlohy a celému sprievodu Mikuláša aj pekne zaspievali. V inej triede zas prichystali pre Mikuláša tortu. Aktivity si môžete pozrieť v dvoch albumoch.
Mikuláš v triedach
Mikuláš v triedach


Future Classroom 5

ImageĎalším priestorom, ktorý sa podarilo dokončiť aj vďaka prostriedkom z projektu Modernejšia škola je Future Classroom 5. Triedu sme začali síce budovať zo svojich zdrojov, ale k jej dokončeniu pomohli financie z projektu, dobrovoľnícka práca aj aktivita žiakov VII.C a triednej učiteľky p. Balogovej.
Future Classroom 5

Relaxačné zóny

ImageV septembri škola dostala na svoj účet financie z projektu Modernejšia škola v celkovej výške takmer 30 000 €. Za necelý mesiac sa nám podarilo vďaka týmto zdrojom prebudovať jazykovú učebňu na moderný multifunkčný relaxačno-vzdelávací priestor. Vymenili sme klasické lavice za variabilné stoly v troch triedách a vybudovali sme aj tri relaxačné zóny v priestoroch vestibulov a na chodbách školy.
Relaxačné zóny


Nové číslo školského časopisu

Po niekoľkoročnej prestávke sa poradilo opäť vytvoriť redakčnú radu školského časopisu pod vedením p. uč. Verčimákovej. Opäť si tak môžete na 62 stranách prečítať novinky z našej školy. Na jednom mieste si môžete pozrieť čo nové sa udialo v škole, úspechy aj tvorbu našich žiakov, či rozhovory s učiteľmi. Príjemné čítanie v tomto predvianočnom období Vám želá Naša OSMIČKA.

Naša OSMIČKA - Zima 2021

Krabice plné lásky

Image Cítime úprimnú vďačnosť za deti z našej školy, zvlášť za deti z 1.stupňa, za ich rodičov, za našich pedagógov, za ich dobré srdce. Cítime úprimnú vďačnosť za možnosť zažiť solidaritu a empatiu, ktorú majú. Cítime úprimnú vďačnosť za to, že rozmýšľali, ako a čím by potešili iných, že prekonali svoju lenivosť, že sa dokázali podeliť s tým, čo majú. V tomto predvianočnom týždni sme mohli odovzdať 255 krabičiek do Michaloviec a Sobraniec v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili.
Krabice plné lásky


Akcie v 3.C a ŠKD

ImageUverejňujeme fotografie z viacerých akcií, ktoré sa uskutočnili v 3.C a ŠKD. V galérii nájdete Mesiac úcty k starším, Vitamínový týždeň zdravia, Tekvičkovo, Prípravu na advent a Mikuláša. Fotografie na hlavnú školskú stránku poslala a poďakovanie patrí p. vychovávateľke M. Námešovej a tr. učiteľke K. Stretavskej.
Akcie v 3.C a ŠKD

Adoptuj si kravičku

Image Trieda 3.A sa zapojila do slovenského projektu "Adoptuj si kravičku". Spájame príjemné s užitočným, zabávame sa, niečo sa s naučíme a podporujeme spolu slovenský trh potravín. Súčasne rozvíjame i životnú zručnosť "STAROSTLIVOSŤ". Kravička je odo dňa adopcie (fiktívne) naša po celý jej ďalší život. Naša kravička pochádza z Čečejoviec, dali sme jej meno "Garfield" a získali pre ňu nielen rodný list, ale aj certifikát. :)
Adoptuj si kravičku


Mikuláš v škole

ImagePandémia nám kazí zábavu. Už druhý rok Mikuláš u nás nesedel na rebríku a nerobil diskotéku na školskom dvore. Stihol ale zájsť do tried a porozdávať deťom sladkosti. Trochu ich postrašil aj čert a upokojil anjel.
Mikuláš v škole

Mikuláš v triedach

ImagePod oknom, za oknom, stojí Mikuláš... A nielen tam. Prišiel aj do našich tried na prvom stupni. Tam ho čakal kopec malých Mikulášov, ktorí si pozreli peknú rozprávku, pripravili čižmičky, vyriešili úlohy a celému sprievodu Mikuláša aj pekne zaspievali. V inej triede zas prichystali pre Mikuláša tortu. Aktivity si môžete pozrieť v dvoch albumoch.
Mikuláš v triedach
Mikuláš v triedach


Future Classroom 5

ImageĎalším priestorom, ktorý sa podarilo dokončiť aj vďaka prostriedkom z projektu Modernejšia škola je Future Classroom 5. Triedu sme začali síce budovať zo svojich zdrojov, ale k jej dokončeniu pomohli financie z projektu, dobrovoľnícka práca aj aktivita žiakov VII.C a triednej učiteľky p. Balogovej.
Future Classroom 5

Relaxačné zóny

ImageV septembri škola dostala na svoj účet financie z projektu Modernejšia škola v celkovej výške takmer 30 000 €. Za necelý mesiac sa nám podarilo vďaka týmto zdrojom prebudovať jazykovú učebňu na moderný multifunkčný relaxačno-vzdelávací priestor. Vymenili sme klasické lavice za variabilné stoly v troch triedách a vybudovali sme aj tri relaxačné zóny v priestoroch vestibulov a na chodbách školy.
Relaxačné zóny


Preberanie AG samotestov

Termín: 22.9. a 23.9.2021 od 14.00 - 16.30 hod. Pri vchode do hlavnej budovy školy.
Podmienky:
- rúško a vlastné pero,
- AT testy môžu prebrať iba zákonní zástupcovia žiakov, oproti podpisu,
- do budovy vstupuje iba jeden zákonný zástupca,
- nárok na AT samotestovacie balíčky majú iba tí zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záväzný záujem.
Návod na použitie je zverejnený na web stránke školy (v predošlej správe) aj na FB profile školy.

Návod na použitie AG testov

Rodičia, ktorí prejavili záujem o samotestovacie AG sady dostatnú/dostali balíčky testov domov. Po kliknutí na link sa Vám zobrazí návod na použitie danej testovacej sady.
Antigénový test - návod

Ponuka krúžkov

Po kliknutí na prílohu si môžete pozrieť bohatú ponuku krúžkov v našej škole. Pribudlo viac krúžkov, ktoré povedú tréneri a lektori. Novinkou je napríklad gymnastika či tanečné divadlo. Opäť začína pracovať krúžok pre tvorbu školského časopisu. Veľké množstvo športových krúžkov, jazykových, pribudol napríklad francúzsky jazyk, ale nájdete v ponuke aj strelecký či fotografický krúžok. Výber krúžku nahlási žiak triednej učiteľke.
Zoznam krúžkov 2021

Školská jedáleň - informácie

Od 1.8.2021 skončilo plošné poskytovanie obedov zadarmo. S tým súvisí aj zmena niektorých predpisov a termínov. Väčšinu z nich nájdete v zápisnom lístku stravníka. Žiak po odovzdaní vyplnenej a podpísanej prihlášky je stravníkom na celý školský rok. Ďalšou zmenou je to, že už sa neuhrádza záloha na stravu, ale každý žiak, ktorému vzniká povinnosť za stravu platiť (vyčerpal zálohu z minulého obdobia) dostáva poštový poukaz na aktuálnu dlžnú sumu. Stravné sa uhrádza vopred, do 3 dní po obdŕžaní poštovej poukážky. Stravné je potrebné platiť na účet uvedený na poštovej poukážke. Číslo účtu v tvare IBAN : SK77 7500 0000 0040 2820 2438 V prípade že rodič nebude akceptovať zmenu financovania stravného, má možnosť dieťa zo stravy vyhlásiť.
Zápisný lístok - jedáleň

Informácie k začiatku šk. roka

1. ročník – otvorenie šk. roka spoločne vo veľkej telocvični – 09.00 hod. – následne v triedach – vstup rodičov do tried povolený – ďalšie informácie dostanete v triede od svojej triednej učiteľky a vychovávateľky – ŠKD a šk. jedáleň – nie. K otvoreniu šk. roka potrebujete – ÚSMEV A DOBRÚ, POZITÍVNU NÁLADU.
2. – 9. ročník – 08.15 hod. – v triedach – otvorenie šk. roka cez školský rozhlas, následne podľa pokynov triednej učiteľky/a – po ukončení rozchod – ŠKD a šk. jedáleň – nie
Vo štvrtok 2.9. žiaci (u prvákov rodičia) záväzne nahlásia svojej triednej učiteľke/ovi záujem o stravovanie v školskej jedálni riadna prevádzka ŠKD a školskej jedálne začína v piatok 03.09.2021
Triednictvo a zloženie pedagogického zboru nájdete v časti - zamestnanci. Okrem rodičov 1. ročníka je zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy.
Zoznam žiakov 1.A | Zoznam žiakov 1.B | Zoznam žiakov 1.C | Zoznam žiakov 5.A | Zoznam žiakov 5.B | Zoznam žiakov 5.C

Samotestovacie AG testy

Na základe pokynu Ministerstva školstva SR môže každý zakonný zástupca požiadať o balík 25ks AG testov pre svoje dieťa. Možnosť AG samotestovania môžu využiť všetci žiaci/čky, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19. Ponuka je bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne ďalšie povinnosti (iba podpísať prevzatie). Viac informácii Vám môžu poskytnúť triední učitelia, ktorí budú zisťovať aj záujem. Táto aktivita MŠ SR je určená prioritne na prevenciu. ZDRAVIE JE NA PRVOM MIESTE.
Návod na použitie AG samotestu

Sme inšpiráciou pre ostatné školy

V júli 2021 našu školu navštívili opäť pracovníci Ministerstva školstva. Natočili o našich Triedach budúcnosti video, ktoré má inšpirovať ostatné školy k zmenám a ukázať #akosatoda. Video za 24 hodín od zverejnenia dosiahlo cez 10 000 pozretí a pozitívnu odozvu v rámci celého Slovenska. Patrí aj k najzdieľanejším videám v rámci oficiálneho facebookového profilu ministerstva. Zdieľali ho aj na facebookovom profile zriaďovateľa Michalovce - srdce Zemplína aj na oficiálnej web stránke mesta Michalovce. Je to pre nás veľkým ocenením našej práce.
Link na video

Dotácia na obedy 2021/22

Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ bude od septembra 2021 vo výške 1,30€ na jeden obed. Na dotáciu má nárok:
- dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- dieťa, ktoré žije v rodine ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
- dieťa, ktorého rodič nepožiadal v mesiaci júl o daňový bonus,
- každé dieťa, kde najmenej 50% detí je z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
Podmienkou zaradenia do zoznamu oprávnených žiadateľov je doklad z UPSVaR o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi, alebo iný relevantný doklad potvrdzujúci, že dieťa má nárok na dotáciu. Predmetné doklady je nutné priniesť osobne do školy v termíne do 09.08.2021

Záver školského roka

ImageMáme tu záver jedného z najnáročnejších školských rokov. Dlhé mesiace sme sa videli iba cez obrazovky počítačov, dištančne. Našťastie aspoň posledné týždne sme mohli stráviť spoločne v škole. Podobne netradičný, ako bol školský rok, bol aj záver roka. Žiadne spoločné stretnutie na školskom dvore, žiadna rozlúčka s deviatakmi, žiadne oficiálne rozlúčenie s odchádzajúcimi kolegami. Všetko sa odohralo iba v triedach, kabinetoch, relax miestnosti. Tak vám prinášame aspoň fotografie.
Záver školského roka 2020/2021

Ďalší úspešný projekt

Naša škola uspela v ďalšom grante. O grant v projekte Modernejšia škola sa uchádzalo neuveriteľných 1845 škol. To sú takmer 2/3 všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Uspelo 144 projektov a náš je medzi nimi. Je to celkom potešujúce, že sme uspeli v takejto konkurencii. Aj keď grantova výzva akoby vychádzala z našich Tried budúcnosti. Uchádzalo sa aj 5 ďalších michalovských ZŠ, uspeli sme zatiaľ iba my. Dokonca v plnej žiadanej výške – 29 170€. Ak stihneme celú realizáciu počas prázdnin, tak sa v ďalšom školskom roku môžete opäť tešiť na modernejšiu a krajšiu školu. Autormi projektu sú Ján Palkoci a riaditeľ školy Slavko Pavolko.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk