Záver školského roka

ImageMáme tu záver jedného z najnáročnejších školských rokov. Dlhé mesiace sme sa videli iba cez obrazovky počítačov, dištančne. Našťastie aspoň posledné týždne sme mohli stráviť spoločne v škole. Podobne netradičný, ako bol školský rok, bol aj záver roka. Žiadne spoločné stretnutie na školskom dvore, žiadna rozlúčka s deviatakmi, žiadne oficiálne rozlúčenie s odchádzajúcimi kolegami. Všetko sa odohralo iba v triedach, kabinetoch, relax miestnosti. Tak vám prinášame aspoň fotografie.
Záver školského roka 2020/2021

Ďalší úspešný projekt

Naša škola uspela v ďalšom grante. O grant v projekte Modernejšia škola sa uchádzalo neuveriteľných 1845 škol. To sú takmer 2/3 všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Uspelo 144 projektov a náš je medzi nimi. Je to celkom potešujúce, že sme uspeli v takejto konkurencii. Aj keď grantova výzva akoby vychádzala z našich Tried budúcnosti. Uchádzalo sa aj 5 ďalších michalovských ZŠ, uspeli sme zatiaľ iba my. Dokonca v plnej žiadanej výške – 29 170€. Ak stihneme celú realizáciu počas prázdnin, tak sa v ďalšom školskom roku môžete opäť tešiť na modernejšiu a krajšiu školu. Autormi projektu sú Ján Palkoci a riaditeľ školy Slavko Pavolko.

Oznam vedúcej jedálne

Vyhlásenie z obedov na posledné dva dni šk. roka, t.j. 28.6. a 29.6. je možné cez EDUPAGE do nedele do 14.00 a emailom alebo telefonicky do pondelka 28.6.2021 do 7.00. Vyhlásenie po tomto termíne nebude akceptované z dôvodu uzávierky štátnych dotácii na obedy.

Krst knihy v 5.A

ImageŽiaci 5.A triedy počas dištančného vzdelávania písali príbehy o škriatkovi Hupsovi. Aby boli príbehy zaujímavejšie, využili poznatky z informatiky a niektoré slová nahradili vloženým obrázkom. Vzniklo tak maľované čítanie - 18 krásnych príbehov o Hupsovi. Piataci si pozvali prvákov do triedy a spoločne pokrstili knihu Hupsove príbehy. Okrem toho si žiaci pripravili zaujímavé aktivity, ktoré súviseli práve s Hupsom a s rozprávkami. Bol to pre všetkých zaujímavý zážitok a žiaci 5.A potvrdili, že sú kreatívni, zodpovední a spoľahliví.
Krst knihy v 5.A

Future Classroom V.

ImagePostupne. Krok za krokom. Grant za grantom, s príspevkom z nového Občianského združenia, so spolufinancovaním školy aj s pomocou dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce vzniká Future Classroom V. Stavebná fáza ukončená na 90%. V prílohe nájdete zopár fotografií z celého procesu výstavby. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa na výstavbe podieľali vo forme dobrovoľníckej práce.
Fotogaléria - Trieda budúcnosti V.

Letný tábor

V dňoch 12. júla – 16. júla 2021 sa v škole uskutoční detský letný tábor. Bližšie informácie nájdete v prílohe aj na školskom Facebooku.
Letný tábor

Návrat žiakov

Od stredy 12.mája 2021 sa do školy vracajú všetci žiaci zo všetkých ročníkov aj tried. Výnimku majú iba žiaci, ktorí sú pozitívni a trvá im nariadená karanténa. Druhou výnimkou sú žiaci, ktorí boli označení ako úzky kontakt (rodič, súrodenec je pozitívny) a sú z tohto dôvodu v karanténe. Vyučovať sa bude podľa riadneho (prezenčného) rozvrhu. Podmienkou návratu do školy je:
- čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti - edupage, alebo v tlačenej podobe,
- negatívny atg test žiaka/čky - ODPORÚČANÝ (chráňme sa navzájom).
Ak potrebujete dodatočné informácie, obráťte sa na svoje triedne učiteľky.

Oznam vedúcej jedálne

Od stredy 12. mája 2021 sú na stravu opäť prihlásení všetci žiaci aj učitelia. Keďže nemáme zoznamy, kto má nariadenú karanténu, žiadame každého kto nechce/nemôže chodiť na stravu, aby sa odhlásil individuálne. Týka sa to žiakov aj učiteľov.

Oznam k zápisu žiakov

Vzhľadom na opakujúce sa dotazy ohľadom prijatia žiakov do prvého či piateho ročníka, oznamujeme všetkým rodičom, že v najbližších dňoch vám odošleme predbežné oznámenia s ďalšími inštrukciami na vaše emaily, ktoré ste uviedli v žiadosti o zápis. Podľa aktuálne platných predpisov rozhoduje riaditeľ školy o prijatí do 15.06.2021, ak má k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Na základe odporúčania RÚVZ je v škole aktuálne vyhlásené riaditeľské voľno, preto sa budeme snažiť komunikovať prednostne elektronicky, prípadne poštou.

Riaditeľské voľno

Z dôvodu šírenia pozitívnych prípadov ochorenia Covid a celkovej epidemiologickej situácii, po dohode s RÚVZ a zriaďovateľom školy vyhlasuje škola v termíne od 5. mája do 11. mája (vrátane) RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Bližšie informácie sa dozviete od triednych učiteliek.

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu riaditeľského voľna sú všetci žiaci a zamestnanci automaticky vyhlásení z obedov v termíne od 5.5.2021 do 11.05.2021. Triedy, ktoré pokračujú v nariadenej karanténe aj po skončení riaditeľského voľna, sú z obedov vyhlásené naďalej.

Organizácia školy od 26.04.2021

Od pondelka 26.04.2021 nastupujú do školy všetky ročníky. Pre účasť na prezenčnom vyučovaní je potrebné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny AG test žiaka a jedného rodiča. Odoslanie dokladov odporúčame cez EDUPAGE (web alebo mobilná aplikácia). Na odoslanie sa musíte prihlásiť rodičovským kontom. Cez konto žiaka odoslanie nie je možné. Prihlasovacie meno je email rodiča, ktorý ste zadali ako svoj kontaktný email (zvyčajne pri zápise, prípadne ho aktualizujete každý rok v septembri). Ak máte problém, prípadne ďalšie otázky, kontaktujte tr. učiteľa. PODROBNÝ NÁVOD NA ODOSLANIE.
Výnimky z testovania:
• 14 dní od druhej vakcíny Pfeizer, Moderna
• 28 dní od prvej vakcíny Astra Zeneca
• lekárom potvrdené prekonanie ochorenia Covid - platnosť 180 dní
• lekárom potvrdená diagnóza oslobodzujúca od testovania
Čestné prehlásenie, preukázanie negativity atg testovania žiakov a rodičov platí pre všetkých žiakov II. stupňa, každých 7 dní. Odosielať prehlasenia cez edupage môžete aj pre žiakov I. stupňa.

Organizácia školy od 19.04.2021

ImageRočníky 1.-4. pokračujú prezenčne, tak ako doteraz. Ročníky 5. - 7. pokračujú dištančne, ale podľa nového upraveného rozvrhu. Ročníky 8. - 9. sa vracajú do školy. Budú sa učiť dva týždne podľa adaptačného rozvrhu. Všetky ďalšie informácie aj upravené rozvrhy dostanete od triednych učiteľov. Vyhlásenie o bezinfekčnosti a certifikáty s negatívnym výsledkom odporúčame odosielať prostredníctvo Edupage. Tu nájdete - NÁVOD.

Zápis do prvého ročníka

ImageV záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY - formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Všetky dôležité informácie nájdete na špeciálnej podstránke - zápis.

Informácie k prijímačkam na stredné školy

V termíne do 26.02.2021 zverejnia riaditelia SŠ podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 08.04.2021 do ZŠ najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na SŠ, z toho najviac 2 prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyššie spomenuté podmienky nevyžadujú.
Forma podanie prihlášky – listinná, podpísaná ZZ, prihlášky vytlačí výchovný poradca.
Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor je možné podať iba jednu prihlášku
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá iba pri štúdiu na tieto odbory: študijné odbory na strednej športovej škole, hutník, obrábač kovov, murár, tesár, strechár, železničiar, mechanizátor lesnej výroby, sanitár, všetky študijné zdravotnícke odbory na SZŠ, tanec,ochrana osôb a majetku, žiak so zdravotným znevýhodnením. O ďalších skutočnostiach, termínoch a koordinácii celého procesu budete priebežne informovaní.

Psychologická pomoc

Zvláštna doba, v ktorej práce žijeme neprináša vždy iba radostné a pokojné okamihy. Ak niekto zo žiakov potrebuje psychologickú pomoc môže sa obrátiť emailom na školskú psychologičku Mgr. Moniku Gulíkovú, s ktorou si dohodnete ďalšiu komunikáciu. Jej email je monika.gulikova@zsphorova.org. Zároveň sme kontakt aktualizovali aj na podstránke - poradenstvo.

Pokračuje dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia RÚVZ a krízového štábu sa školy v Michalovciach neotvárajú. S najväčšou pravdepodobnosťou akékoľvek zmeny nastanú až po jarných prázdninách. ŠKD pre kriticku infraštruktúru bude fungovať tak, ako doteraz.

2% z daní

Opäť sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní. Takto získane finančné zdroje každoročne slúžia pre rozvoj školy či dofinancovanie projektov. Vopred všetkým prispievateľom ďakujeme. Tlačivo a postup nájdete na našej podstránke alebo priamo pod hlavným banerom na stránke.
TLAČIVO - a podstránka 2% z daní

Návrat žiakov od škôl

Ročníky 5.- 9. pokračujú minimálne do 22.1.2021 dištančné vzdelávanie podľa online covid rozvrhu. Na dištančnú formu prejde aj prvý stupeň. Pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v rizikovej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci) bude podľa zisteného záujmu otvorený ŠKD. Bližšie informácie nájdete na web stránkach svojich tried. Polročnú klasifikáciu uzavrieme k 31.1.2021. Situácia sa dynamicky mení. Akékoľvek zmeny budeme zverejňovať na tejto stránke, školskom FCB prípadne aj na školskom Instagrame.

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka, 15.12.2020 cez stránku školy,resp do 16.12.2020 do 7.00 hod., telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho. Zároveň žiadame stravníkov aby si uhradili dlžné sumy za stravu, taktiež z dôvodu uzavretia kalendárneho roka.

POKYNY PO DRUHOM KOLE TESTOVANIA

Testovania sa nemusia zúčastniť žiaci I. stupňa, bez ohľadu na vek dieťaťa. Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní – účasť na testovaní je na rozhodnutí žiakov a rodičov. Žiaci I. stupňa pri nástupe do školy po jarných prázdninách (utorok 10.11.2020) predkladajú "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak v škole. Naďalej platí všeobecný zákaz vstupu rodičov do budovy školy.
Vyhlásenie bezinfekčnosti

DÔLEŽITÝ OZNAM

V prílohe uverejňujeme pokyny pre žiakov a rodičov týkajúce sa nástupu do školy 3.11.2020 po celoštátnom testovaní na COVID-19. Týkajú sa najmä žiakov prvého stupňa a ich rodičov a podmienok za akých môžu ďalej pokračovať v normálnom vyučovaní v škole. Druhá príloha je vyhlásenie, bez ktorého nemôže do školy nastúpiť 3.11.2020 žiadne dieťa.
Pokyny po celoplošnom testovaní na COVID-19
Vyhlásenie bezinfekčnosti

Pokyny žiakom

V prílohe uverejňujeme pokyny pre žiakov a informácie pre rodičov týkajúce sa priebehu online dištančného vyučovania. V prípade nejasnosti kontaktujte príslušnú triednu učiteľku. Online forma vyučovania začína od utorka 27.10.2020 podľa rozvrhu, ktorý je uverejnený v predošlej správe.
Pokyny - dištančné vyučovanie

Dištančné vzdelávanie

Od pondelka 26.10.2020 vláda SR zaviedla obmedzenie pohybu a nariadila dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa. V pondelok vyučovanie nebude. Učitelia budú mať online poradu, po ktorej Vás budú informovať o ďalšom postupe. Dištančné online vzdelávanie začne od utorka. V prílohe nájdete rozvrh naplánovaných online hodín. K ostatným predmetom dostanete informácie od triednych učiteľov. Vzdelávanie bude prebiehať v prostredí Office365 a Microsoft Teams. POZOR na zmenu času vyučovacích hodín.
Online "COVID" rozvrh tried

Nové video na YOUTUBE

Je neuveriteľné, že sa nám v týchto ťažkých časoch podarilo zrealizovať výstavbu ďalšej Triedy budúcnosti. Začiatok bol v čase najprísnejších protiepidemiologických opatrení, keď stavebná firma nemala ani kde kúpiť materiál. Dobrovoľníckú prácu rodičov realizovali vždy iba rodiny alebo priatelia. Žiaci sa po mesiacoch nadšene stretli a pustili do svojej časti prác. Problém bol objednať aj vybavenie, ale všetko sme to dokázali. Pozrite sa ako. Poďakovanie poskytovateľom grantov nájdete v popise videa. Našu prácu svojou návštevou dokonca ocenil aj minister školstva SR - Branislav Gröhling.
Príbeh vzniku Triedy budúcnosti.

Future Classroom IV.

Image #akosatoda - to je hashtag, ktorý pridávame k svojím mnohým príspevkom na Instagrame. Lenže to nie je iba hashtag, je to aj realita, spôsob ako sa snažíme aj s pomerne malými zdrojmi posúvať školu dopredu. Takmer vždy je to z externých finančných zdrojov. GRANTY,GRANTY, GRANTY a energia vynaložená na ich prípravu. Často je to s veľkým vypätím, vynaložením obrovskej energie a dokonca aj s prekážkami od neprajníkov. Lenže my nehľadáme výhovorky, ale spôsob #akosatoda. Ako si môžete pozrieť vo fotogalérii, veľkou mierou tentokrát prispeli rodičia a množstvo hodín pomáhali aj žiaci. Lebo chápu, že je to pre nich.
Fotogaléria - Trieda budúcnosti IV.

Návšteva ministra školstva SR

ImageV piatok 4.9.2020 našu školu navštívil minister školstva SR Branislav Gröhling, v doprovode vedúcej kancelárie ministra J. Lysákovej a hovorcu ministerstva T. Kostelníka. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s výsledkami našej práce a bližšie sa informovať o fungovaní Tried budúcnosti (Future classroom), ktoré sme v našej škole vybudovali na základe európskeho projektu ITEC. Pán minister v priebehu krátkej návštevy pozdravil zamestnancov školy, učiteľov, vychovávateľky, kuchárky, žiakov prvého aj druhého stupňa. Rozprával aj s vedením školy o problémoch, ktoré škola má a načrtol niektoré možnosti spolupráce a podpory.
Návšteva ministra školstva

Výberové konanie

Riaditeľ školy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícii v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Bližšie podmienky nájdete v prílohe.
Podmienky pre uchádzačov

Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

V prílohe uverejňujeme informácie, pokyny a usmernenie pre žiakov a rodičov platné od 1.9.2020. Tak isto tu nájdete dotazník pred nástupom do školy a prehlásnie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné predložiť pred nástupom do školy a pri každom vynechaní vyučovania dlhšom ako tri dni.
Pokyny pre rodičov a žiakov
Dotazník pred nástupom
Bezinfekčnosť

COVID semafór

Image Manuál pre základné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk