Záver školského roka

Image Tažký rok, nečakaný, rok aký nikto na jeho začiatku nepredpokladal. Za jeho zvládnutie patrí veľké poďakovanie žiakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy aj všetkým zamestnancom. Ani záver roka nebol ako vždy. Našťastie aspoň na konci sme sa mohli rozlúčiť bez rúšok, s usmevom aj slzami v očiach. Zopár fotografií z odovzdávania vysvedčení žiakom deviateho ročníka nájdete v prílohe.
Záver školského roka

Vybudovanie ďalšej Triedy budúcnosti

Image V roku 2019 sme po pozitívnej odozve pokračovali v premene klasických tried na moderné Triedy budúcnosti, inšpirované Future Classroom Labs v Bruseli a výsledkami projektu ITEC. Pre projektový zámer sa nám podarilo získať celkovo tri granty, ktoré so spolufinancovaním zabezpečili 15 000€ na výstavbu novej a doplnenie vybavenia predošlých Tried budúcnosti.
Fotogaléria z výstavby FC4
Čítajte viac

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu korektného uzavretia školského roka, oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka 23.6.2020 do 14.00 hod. cez stránku školy, resp, ešte ráno, 24.6.2020 do 7.00 hod. telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho

Vyučovanie v dňoch 22.6. - 26.6.2020

Týmto Vás informujeme, že po konzultácii s jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce, zriaďovateľ považuje mimoriadne prerušenie vyučovania v 6.-9. ročníku základných škôl v termíne od 22.06 do 30.06.2020 za zachované. Jednotlivé základné školy zorganizujú, najmä u žiakov 9. ročníkov, podľa možností aj ostatných ročníkov, vrátenie učebníc a prevzatie osobných vecí žiakov a odovzdanie vysvedčení. Žiaci 6. - 9. ročníka teda na vyučovanie nenastupujú. Oznam pre deviatakov. Sledujte informácie od triednych učiteľov ohľadom organizácie posledných dní a fotenia tabla.

Pokyny k nástupu žiakov do školy

V prílohách uverejňujeme pokyny pre rodičov a žiakov 1. - 5. ročníka k nástupu do školy od 1. júna 2020. Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologicku situáciu žiadame každého rodiča o dôsledné preštudovanie, vyplnenie vyhlásenia a rešpektovanie uvedených pokynov.
Pokyny
Vyhlásenie (pdf)
Vyhlásenie (rtf)

Administrácia prihlášok na stredné školy.

Prosíme rodičov a žiakov 9. ročníka, aby prišli podpísať prihlášky a návratky na stredné školy. Administrácia bude prebiehať v pondelok až stredu 27. – 29.04.2020, v čase od 09.00 – 12.00 hod. Administrácie sa musí zúčastniť zákonný zástupca aj žiak, od obidvoch sa vyžaduje podpis. Administrácia bude prebiehať vo vestibule hlavnej budovy za dodržania prísnych hygienických opatrení. Prosím, dodržujte patričné odstupy, používajte rúška a doneste si vlastné pero. ROZPIS: IX.A - pondelok 27.04.2020, IX.B - utorok 28.04.2020, IX.C - streda 29.04.2020. Zároveň si žiaci môžu zobrať svoje veci zo skriniek. Nezabudnite si preto aj svoje kľúče.

Dôležité informácie

Minister školstva B. Gröhling po rokovaní vlády informoval o opatreniach týkajúcich sa aj ZŠ. Vyučovanie bude prerušené do odvolania. Testovanie 9 je pre žiakov 9. ročníka zrušené. Prihlášky na stredné školy bude možné podávať do 15. mája 2020, bez nutnosti lekárskeho potvrdenia. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020. Zápis žiakov do prvého ročníka je presunutý od 15.04.2020. Aj napriek tomu v najbližších dňoch uverejníme online formulár pre zápis, aby sme umožnili rodičom zapisať dieťa elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy školy.

Informácie - utorok 17.03.2020

Chceme upozorniť všetkých žiakov, rodičov aj učiteľov, že v súčasnosti nie sú prázdniny, ale ide o prerušenie vyučovania v dôsledku karanténnych opatrení. Urobíme čo je v našich silách, aby vzdelávanie pokračovalo aspoň v obmedzenom režime prostredníctvom web stránok (1. stupeň), emailov, Office 365 a Teams (2. stupeň). Dnes žiakom na 2. stupni odošlú tr. učitelia hromadné emaily na ich email v Office 365 (Outlook). Každý žiak odpovie svojej triednej učiteľke (ak je to možné). Ak niektorá trieda nedostane dnes do 14:00 email od svojej tr. učiteľky, napíšte p. riaditeľovi /skola@zsphorova.sk/, prípadne nás môžete kontaktovať aj cez Instagram. Poprosíme rodičov, aby skontrolovali, či žiak odpovedal na email svojej triednej učiteľke. Zároveň dnes by sa mali objaviť informácie aj na triednych web stránkach 1. stupňa.

Informácie pre žiakov 2. stupňa

Žiaci na 2. stupni sa v priebehu pondelka a utorka prihlásia na svoje školské emaily v doméne zsphorova.org. Pristupujete k nim cez stránku www.office.com. Každý žiak ma vytvorený email v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Heslo by ste mali mať odfotené v mobile. Vytvárali sme ich na informatike. Každý ma email v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Rovnaký tvar majú aj emaily učiteľov. Môžete napísať testovací email svojej triednej učiteľke/učiteľovi. Je možné, že niekto nebol v škole, keď sme vytvárali školské emaily. Ak nemáte svoje prístupové údaje, kontaktujte svojho vyučujúceho informatiky so žiadosťou o reset hesla alebo vytvorenie konta. Učitelia budú mať v pondelok a utorok online vzdelávanie. Od stredy 18.3.2020 si denne skontrolujte školský email. Budete tam dostávať úlohy, zadania, pokyny. Sledujte aj školský facebook a všetci dajte follow na školský instagram, kde budete mať cez story najrýchlešie info. Nainštalujte si do mobilu aj appky Microsoft Outlook a Microsoft Teams, čím získate najpohodlnejší prístup. Prístup do oboch je cez váš email (.org) a jeho heslo.

Informácie pre žiakov 1. stupňa a ich rodičov

Žiaci na 1. stupni nemajú ešte školské emaily. Na zadávanie úloh budú slúžiť tak ako doteraz triedne web stránky. Na nich spolupracujú triedna učiteľka aj vychovávateľka. V pondelok a utorok budú mať žiaci voľno, úlohy by ešte nemali mať. Učitelia v uvedených dňoch absolvujú online školenia. Online vzdelávanie žiakov by malo začať od stredy. Budeme sa snažiť, aby najmä na 1. stupni bolo "online" vzdelávanie veku primerané a aby ho deti zvládli samostatne, tak aby nezaťažilo veľmi rodičov.

Karanténa

Z dôvodu vysokej chorobnosti a počtu neprítomných žiakov riaditeľ školy udeľuje na piatok 13. marca 2020 RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 je nariadená CELOSLOVENSKÁ KARANTÉNA. Riadne vyučovanie sa začne podľa aktuálnych informácii 30. marca 2020. Termín Testovania 9 zatiaľ zostáva nezmenený. Z nariadenia uvedeného nižšie vyplýva okrem iného aj to, že: "riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy." O ďalšom postupe v zmysle tohto usmernenia vás budeme informovať najneskôr v pondelok 16.03.2020. Upozorňujeme všetkých, že toto nie sú prázdniny, ale ide o prísne karanténne opatrenie. Sledujte preto denne túto web stránku, prípadne školský facebook a instagram.
Usmernenie č. 4

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V posledných dňoch prichádzali z rôznej úrovne (zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva) rôzne usmernenia reagujúce na hrozbu šírenia koronavírusu. Všetky sme zdieľali na sociálnych sieťach aj v popup správach na tomto webe. Z dôvodu dostupnosti uverejňujeme najdôležitejšie z nich.
Usmernenie č. 3
Usmernenie č. 2
Usmernenie č. 1

Deň v županoch

ImagePosledný piatok v mesiaci opäť priniesol trochu zábavy. O to viac, že to bol posledný deň pred jarnými prázdninami. Tentokrát sme si užili deň v županoch. Fotografie z jednotlivých tried si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Deň v županoch

Valentínsky venček

ImageV piatok 22.02.2020 sa uskutočnil v našej veľkej telocvični Valentínsky venček. Krásna akcia, pri ktorej sa naši žiaci prvykrát ocitnú na skutočnom plese. Krásne oblečené mladé dámy a mladí páni, vynikajúce pohostenie aj pekný program ocenili všetci prítomní. Veľké poďakovanie patrí organizátorkam aj rodičom, ktorí pomohli najmä s občerstvením. Fotografie si vďaka žiakom fotokrúžku môžete pozrieť po kliknutí na link. Čoskoro by malo pribudnúť aj video.
Venček - foto

Šašobál

ImageNaša škola organizuje množstvo aktivít, aby sa v nej žiaci cítili čo najlepšie. Jednou z nich je aj tradičný Šašobál. Tentokrát najťažšiu úlohu hlavného zabávača zvládli spoločne p. uč. Haníková a Gajdošová, s výraznou pomocou ďalších pani učiteliek a vychovávateliek z prvého stupňa. Žiaci sa opäť vyšantili a predviedli kreatívne masky v slnkom zaliatej veľkej telocvični.
Šašobál - foto
Šašobál na youtube

Úspech v súťaži Ruské slovo

Dňa 19. 2. 2020 sa na ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach konalo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO na tému ĎAKUJEME ZA MIER, venované 75. výročiu konca II. svetovej vojny. Naša žiačka Natália Mitso z 8. B triedy sa v tejto súťaži umiestnila na 1. mieste , v kategórii - poézia - rusky hovoriace prostredie 8. - 9. roč. a postupuje do celoslovenského kola. Žiačka Želmíra Jakubocová z 8. A triedy sa umiestnila na 2. mieste v kategórii - poézia - 8. - 9. roč. Pripravovala Mgr. Katarína Borzová.

EKO deň

ImageŽiaci 1. stupňa boli 18.2.2020 lektorkami z EVIANA n.o. preškolení o ochrane životného prostredia a o separovaní odpadov v škole aj doma. Prváci a druháci formou hranej rozprávky O princeznej Lesanke pomáhali vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučili sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť. Tretiaci a štvrtáci sa šikovne popasovali s otázkou triedenia odpadov formou náučnej hry "Človeče zamysli sa!" A že sa všetci zamýšľali a išlo im to skvele dokazujú fotografie.
EKO deň

Projekty z biológie

Image Žiaci šiesteho ročníka v rámci projektu ,,Bunka“ na hodinách biológie vytvorili v skupinách jej 3D modely, kde okrem základných orgánčekov pridali ešte jednu vymyslenú ,,EXTRA-organelu“. Tá vyjadrovala špeciálnu schopnosť (samoliečba, neviditeľnosť, lietanie, pohlcovanie vírusov atď.). Žiaci vytvorili učebnú pomôcku pomocou ktorej ľahšie pochopili stavbu bunky, upevnili tímovosť, predviedli kreativitu a podporili svoju fantáziu. Výsledkom sú zaujímavé projekty zdobiace našu chodbu.
Projekty z biológie

Úspech v grantovom programe #mamnato

ImageDo tretice všetko dobré. Z troch podaných projektov na podporu nášho systému Future Classroom sme uspeli vo všetkých troch. Nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala náš projekt Trieda budúcnosti do verejného hlasovania v rámci grantového programu #mamnato. Zo stovky projektov v rámci celého Slovenska sa nám s neuveriteľnou podporou žiakov, rodičov, verejnosti a vďaka premyslenému marketingu podarilo skončiť na prvom mieste s celkovým počtom 7104 hlasov, pričom prvých desať projektov získalo grant vo výške 8000€. Celkovo zo všetkých troch projektov budú naše projektové zámery podporené sumou takmer 15 000€.
Grant #mamnato SLSP

Úspech v ďalšom projekte

Image Naša škola získala ďalšiu podporu z grantového programu Škola budúcnosti z Karpatskej nadácie s podporou spoločnosti T-Systém. 13. februára 2020 sa riaditeľ školy S. Pavolko zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní symbolických šekov. Prevzal ho z rúk viceprezidenta spoločnosti T-Systems Slovakia Juraja Girmana a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel. Aj tento grant pomôže v dobudovaní našich existujúcich Tried budúcnosti a v školení učiteľov, aby dokázali využívať všetky možnosti, ktoré tento najmodernejší vzdelávací priestor ponúka. Autorom tohto aj predošlého projektu je Ján Palkoci.
Odovzdávanie grantov - Karpatská nadácia

Úspech v projekte

ImageNaša snaha o inovatívne zmeny v škole v podobe budovania najmodernejších učební Future Classroom oslovuje mnohé firmy a vďaka tomu sa nám darí získavať finančné zdroje na výstavbu a doplnenie zariadenia. Čím špičkovejšia firma, tým viac ľudia v nej chápe, že sa snažíme vytvoriť niečo ojedinelé, nielen na slovenskej ale aj európskej úrovni. Bohužiaľ, nie vždy sa stretávame s pochopením doma. Triedy budúcnosti budujeme nie s podporou systému, ale skôr napriek nemu. Ďalším našim úspechom je získanie grantu od Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Náš projektový zámer podporili v maximálnej možnej výške grantu.
Bližšie info o spoločnosti Accenture a nádácii Pontis

Ďalšia rekonštrukcia

Image Objekty našej školy sú najstaršími školskými budovami v meste. Aj napriek tomu sa v rámci svojich finančných možností a kompetencií snažíme neustále zlepšovať podmienky v škole. Bohužiaľ, väčšie rekonštrukcie škola nie je oprávnená vykonať, pretože ide zvyčajne o kapitálové výdavky, ktoré musí schváliť Mestské zastupiteľstvo. Snažíme sa preto zlepšiť podmienky aspoň vo vnútri školy, v učebniach, triedach či kabinetoch. Aktuálne prešla rekonštrukciou spojovacia chodba, ktorou vchádzajú do školy žiaci. Rekonštrukciu vykonali Služby mesta Michalovce. Čoskoro, po dodaní PVC bude dokončená aj podlaha.
Chodba - rekonštrukcia

Dobré skutky

ImageNašich žiakov vedieme aj k dobročinnosti. Preto sa viaceré triedy rozhodli použiť zisk z vianočnej tržnice na charitu. Žiaci 6.B,6.C a 7.B podporili neziskovú organizáciu Človek v ohrození a zakúpili "Skutočné darčeky"- školské pomôcky a teplé oblečenie pre deti v utečeneckých táboroch, kuriatka a kozu pre chudobné rodiny v Keni. Žiaci 8.A venovali zisk 150 €, krmivo a teplé deky zvieratkám v útulku. Všetkým žiakom a ich triednym učiteľkám ďakujeme za krásne gesto.
Dobré skutky

Čaj v 1.C

Image Celý týždeň sa v oddelení Včeličiek 1.C niesol vo voňavom duchu horúceho čaju a učením zážitkom. Najprv sme sa s deťmi rozprávali o bylinkách, ako sa zbierajú, sušia a na čo sa využívajú. Rozprávali sme sa o čajoch a samozrejme, že sme si čajíky aj uvarili. Keďže deti doniesli aj medík, tak sme využili pohostenie v reštaurácii u včielky Máji pri čajíku a chlebíku s medom, kde nás obslúžili šikovní kuchtíci. Ďalšou úlohou detí bolo prísť do reštaurácie, pozdraviť, objednať si a zaplatiť. Využili sme finančnú gramotnosť v praxi. A keďže sa všetkým takto strávené popoludnia páčili, varenie čaju si užijeme počas celej zimy.
Čaj v 1.C

Európsky úspech

ImageDňa 15.01.2020 Európska školská sieť (European schoolnet) so sídlom v Bruseli ako organizácia združujúca 34 európskych Ministerstiev školstva oficiálne zaradila ZŠ Pavla Horova v Michalovciach do siete Tried či laboratórii budúcnosti (Future Classroom Labs - skratka FCL). Ocitli sme sa v spoločnosti nainovatívnejších škôl a školských zariadení v Európe. Význam tejto skutočnosti dokazuje aj fakt, že napríklad najbohatšia krajine EU má v súčastnosti iba jednu takúto školu. Podobne iba jedna škola je v Taliansku, Španielsku či Holandsku. A pritom my máme vybudované tri triedy, z ktorých dve sú už vybavené aj technológiami. Na vybudovanie FCL sme nezískali žiadnu podporu oficiálnych slovenských školských inštitúcii. Celý priestor vznikol iba vďaka nášmu odhodlaniu, energii, spolupráci a vďaka pomoci sponzorov. Po kliknutí na link nižšie si môžete pozrieť celú sieť (školy sú červené značky) a v pravej časti nájdete jednotlivé školy a laboratória. Rozhodne sa nemáme za čo hanbiť ani v európskom porovnaní.
Európska sieť FCL
Oficiálne foto pre FCL Brusel

Akcia VSE

Image V spolupráci s firmou VSE sa uskutočnilo v našej veľkej telocvični zaujímave podujatie o fyzike, energii, jej využití aj možnostiach. Žiaci 8. a 9. ročníka si nielen vypočuli zaujímavé informácie, ale si aj mohli prakticky skúsiť niektoré činnosti. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Akcia VSE

Nové videá na YOUTUBE

Na našom školskom účte YOUTUBE pribudli tri nové videá z predstavenie Mechúrik Koščúrik, ktoré nacvičili a odohrali žiaci 4.A. Viac ako 40 minútové vystúpenie sme zostrihali do troch častí. Určite si pozrite výborne výkony malých hercov.
VIDEO - Mechúrik Koščúrik

Exkurzia Vodárne

Image Dňa 16.12.2019 sa žiaci VII.A a VII.B triedy v rámci predmetu Chémia zúčastnili exkurzie v environmentálnom vzdelávacom zariadení VVS a. s. Michalovce. Oboznámili sa s technológiami používanými pri výstavbe vodovodov a kanalizácií, pozreli si náučný film o úprave vôd či výstavbe vodnej nádrže Starina. Ďalšie priestory vzdelávacieho zariadenia ponúkli pohľad do histórie - do zrekonštruovaného autentického veliaceho strediska, tzv. dispečingu z obdobia 50. rokov 20. storočia.
Exkurzia Vodárne

Divadlo v 4.A

Image Triedy prvého stupňa žijú v tomto predvianočnom čase besiedkami. To čo predviedli žiaci 4.A bolo ale takmer profesionálne divadelné predstavenie. Vynikajúce herecké výkony, obrovské množstvo naučeného textu, scéna aj kostýmy a predstavenie v celkovej dĺžke 40 minút prinieslo žiakom dlhotrvajúci potlesk zaplnenej malej telocvične. Klobúk dole pred žiakmi. Veľké poďakovanie patrí aj p. uč. Gajdošovej a p. vych. Berešovej za prípravu.
Mechúrik Koščúrik

Vianoce - čas radosti, lásky a potešenia

Image Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Takou pravou vianočnou atmosférou dýcha aj naša škola. Na vianočnej besiedke v 1.C sa zišli nielen rodičia, ale aj starí rodičia a známi. Slávnostne prestreté stoly plné medovníkov, vianočné melódie, zdobený stromček, slávnostne vyzdobená trieda či telocvičňa a rozžiarené očká detí i samotných rodičov iba umocňovali vianočnú pohodu. Deti sa predstavili pásmom vianočných scénok, pesničiek, novoročných vinšov a nakoniec aj spoločným veselým vianočným vinšom.
Vianočná besiedka

Vianočná tržnica

Image V predvianočnom čase naša škola usporiadala Vianočnú tržnicu. Hlavným cieľom bol rozvoj finančnej gramotnosti všetkých žiakov školy. Zapojili sa všetky triedy a každá prichystala svoj stánok. Prvý deň nám prialo aj počasie a tržnica bola na školskom dvore. Bohužiaľ druhý deň sme sa museli presunúť do telocvične. Akcia žiakov nesmierne zaujala. Zaujímavé je aj použitie zisku. Minimálne jedna z tried sa rozhodla zakúpiť skutočný darček a pomôcť prostredníctvom neziskovej organizácie Človek v ohrození ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Veľké poďakovanie patrí aj organizátorom tejto myšlienky.
Vianočná tržnica

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do stredy 18.12.2019 do 14.00 hod cez stránku školy, resp. do 17.00 hod. e-mailom. Po uvedenom termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho.

Chváľme Pána

Image Žiaci našej školy sa 9.12. zúčastnili súťaže Chváľme Pána, ktorú organizuje II. ZŠ v spolupráci s rodinou profesora Hlaváča. Je to súťaž v speve náboženských piesní určená pre všetkých žiakov navštevujúcich hodiny NBV bez rozdielu vierovyznania. V tomto adventnom čase sme sa na jedno dopoludnie utíšili a zahĺbili do krásy gospelu a kolied. Žaic dosiahli aj veľmi dobré výsledky: Želmíra Jakubocová 8.A, 1. miesto, Katarína Rudincová 9.A, 3. miesto, Mária Hrešková 8.C, 3. miesto, Vladimír Ovsaník 5.C, 3. miesto, Zuzana Hrešková 5.C, cena poroty, Eliška Šulcová 4.A, 3. miesto, Karin Miľová 4.A, 3. miesto.
Chváľme pána

Zemplínske zvončeky

Image 10.12. sa uskutočnil 14. ročník súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy Zemplínske zvončeky. Započúvali sme sa do básní a príbehov, plných lásky a pokoja, ktoré si pripravili šikovní recitátori. Tento ročník bol venovaný spomienke na 90-te výročie príchodu pána prof. Hlaváča do Michaloviec. Výsledky našich žiakov: Poézia: Kristína Guľašová, 4.A, 3. miesto, Natália Nistorová, 5.C, 3. m., Andrea Pukasová, 6.A, cena poroty, Sára Obrinová, 6.A, cena poroty, Želmíra Jakubocová, 8.A, 2. m, Natália Čisárová, 9.A, 3. m., Damián Kozma, 9.A, cena poroty, Próza: Zuzana Nováková, 5.C, 2. m., Michala Pavlová, 6.A, 3. m., Žofia Jakubocová, 6.B, 1. m., Dominik Erik Gubík, 8.A, 3. m., Daniela Kušnírová, 9.A, 2. m.
Zemplínske zvončeky

Autorské čítanie knihy Vichodňarske rozpravočki

Image Dňa 29.11.2019 sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili na besede a autorskom čítaní knihy Vichodňarske rozpravočky 2 na 3, ktorej autorom je Jožko Jenčo. Svoju knihu autor predstavil humorným spôsobom. Jožko Jenčo je spisovateľom, moderátorom i hercom v jednej osobe a čítaním svojich rozprávočiek navodil veselú atmosféru. Táto kniha je napísaná v zemplínskom nárečí.
Autorské čítanie

Šaliansky Maťko

Image Každý rok sa v predvianočnom období koná súťaž v prednese pôvodnej slovenskej povesti Šaliansky Maťko. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 10 žiakov 4. až 7. ročníka. Porota rozhodla o tomto poradí: KATEGÓRIA: 4. - 5. ročník: 1. miesto: Kamila Pavliková - 5.A, 2. miesto: Ema Kanócová - 4.A, 3. miesto: Natália Nistorová - 5.C. KATEGÓRIA: 6. - 7. ročník: 1. miesto: Žofia Jakubocová – 6.A, 2. miesto: Lucia Pyskajová – 7.B. Víťazky jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.
Šaliansky Maťko

Zemplínske pero

Image Dňa 4.12.2019 sa v galérii Zemplínskeho osvetového strediska uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže pre začínajúcich autorov ZEMPLÍNSKE PERO. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci, ktorých porota ocenila takto: POÉZIA 1. kategória: Gabriela Bobáľová - 3. miesto, POÉZIA 2. kategória: Želmíra Jakubocová - 2. miesto, Dominika Tomková - 3. miesto, Diplom za vtipné využitie nárečia - Boris Mikula, diplom za citlivú výpoveď - Timea Kakarová.
Zemplínske pero

Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnil už 12. ročník obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií). Našu školu reprezentovala Daniela Kušnírová z 9. A. V silnej konkurencii obsadila krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

Legendárny Mikuláš

Image Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce. Ledendárny Mikuláš s riaditeľom na rebríku je viac ako desaťročie našou tradíciou. Veď pozerajte. Aj na INSTA.
Mikuláš 2019

Nadácia SPP – Grantový program „REGIÓNY 2019“

Image V roku 2019 sme aj vďaka NADÁCII SPP, Grantový program REGIÓNY revitalizovali Relaxačnú zónu pri budove č. 4. Cieľom bolo obnoviť a revitalizovať predmetnú zónu, upraviť terén, rozšíriť a obnoviť dopadovú plochu detského ihriska, zakúpiť a inštalovať nové Detské ihrisko „Juraj L7“. Všetky stanovené ciele sme realizovali a Detské ihrisko je v plnej miere využívané nielen žiakmi našej školy, ale aj verejnosťou. Celý realizovaný projekt bol vo výške cca 2.400 €, z toho Nadácia SPP prispela výškou 900€. Terénne práce sme realizovali vo vlastnej réžii a formou sponzoringu. Samotné hraciu zostavu vyrobili v chránenej dielni. Týmto chceme poďakovať NADÁCII SPP a sponzorom.
SPP - Grantový program

Darčeky pre seniorov

Image Toooľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Presne do 138 krabíc. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a vďaka žiakom našej školy ich budú mať seniori v Michalovskom domove seniorov o niečo radostnejšie a krajšie. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili sa zapojili do tohto krásneho a zmysluplného projektu.
Darčeky

Vesmír pre škôlkarov

Image Po úspechu svojej vedeckej konferencie o vesmíre, sa tentokrát žiaci 4.A predstavili aj svojim mladším kamarátom z materskej škôlky. Jednotlivé príspevky o vesmíre doplnili aj o zaujímave aktivity, ktoré škôlkarom priblížili vesmír detskými očami.
Návšteva zo škôlky

Imatrikulácia prvákov

Image Dňa 15.11. 2019 sa na našej škole uskutočnila pasovačka prvákov. Týmto sa z detí stali už žiaci a začala pre nich nová etapa života. Spoločne s Popletkom a Vedkom plnili rôzne úlohy a mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti. Sľubom spečatili, že sa budú správať tak, ako sa na správneho žiaka patrí. V triede ich čakala sladká odmena za ich usilovnosť.
Pasovačka

Práva detí

Image Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa má každé dieťa a ml. človek, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, práva, ktoré sa nesmú porušovať. Zákony majú slúžiť na to, aby deti chránili a umožnili prístup k všetkému, čo im zabezpečí plný a harmonický rozvoj. Pravdou však je, že mnoho detí, aj dospelých netuší, že existuje medzinárodný dokument, ktorý sa detskými právami zaoberá. A práve tento Svetový kódex detských práv sa v mesiaci november stal jednou z tém v činnosti šiesteho a siedmeho oddelenia ŠKD. Cieľom bolo diskutovať o ňom, tvoriť a viesť deti k poznaniu, že tieto práva patria všetkým rovnako, a že nie na všetko, po čom túžia, majú aj právo a taktiež, že každé právo súvisí s výkonom povinností a zodpovednosti.
Práva detí

Zbierka pre útulok

Image Žiaci 9.C navštívili v piatok 15.11.2019 útulok psov v Močaranoch. V triede zorganizovali finančnú zbierku a zakúpili krmivo, lieky a maškrty.V malom útulku sa nachádza približne 90 psov. Pri prechádzke so psami to vyzeralo tak, že štvornohí kamaráti venčia žiakov. Žiaci odchádzali síce špinaví a vyčerpaní, ale zato s dobrým pocitom.
Zbierka pre útulok

Basketbalové talenty na ZŠ P.Horova

Image Dobrou prácou učiteľov ZŠ, Pavla Horova, ale aj trénerov klubu 1.BK Michalovce je škola zdrojom basketbalových talentov. Aktuálne pôsobí v basketbalovom klube hneď niekoľko chlapcov. Aj ich cesta začínala v basketbalovom krúžku na škole. Okrem školských úspechov na majstrovstvách okresu sa postupne vypracovali a reprezentovali aj naše mesto. Niektorí sa prebojovali až do reprezentácie Slovenska a hrajú basketbal profesionálne až doteraz.
Čitaj viac
FOTO - Basketbalové talenty na ZŠ P.Horova

Vedecká konferencia

Image Žiaci 4.A si pod vedením svojej tr. uč. Z. Gajdošovej pripravili vedeckú konferenciu, ktorej hlavnou témou bol vesmír a slnečná sústava. Po dlhej príprave svoje práce prezentovali pred spolužiakmi aj učiteľmi. Odpovedali na otázky z publika a rozprávali o zaujímavostiach, ktoré zistili počas štúdia problematiky. Ich práce si približne do konca novembra môžete pozrieť aj vo vestibule školy.
Vedecká konferencia 4.A

Halloween

Image Praveký keltský zvyk pretransformovaný na "deň strašidiel" vyzeral v našej telocvični tento rok takto. V prvom rade išlo o zábavu, tanec a možno trochu aj o masky. Veď si to pozrite vo fotogalérii.
Halloween

Fotokrúžok

Image V našej škole už niekoľko rokov pracuje fotokrúžok. O prácu v ňom má záujem čoraz viacej detí. Dokonca ich je toľko, že nemôžeme ani všetkých zobrať. Limitujúci je počet, kvalita fotoaparátov a objektívov. Výber fotografií pravidelne uverejňujeme na školskom Instagrame. Ten je bohužiaľ často obmedzujúci rozsahom aj formátmi fotografií. Rozhodli sme sa preto uverejniť zopár fotografií z tohtoročného fotokrúžku aj na web stránke školy.
Fotokrúžok

Tekvičkovo

ImageNádherné počasie nám prialo a v našej Včeličkinej triede sme mali možnosť privítať rodičov a spoločne zavítať do kráľovstva „Tekvičkovo.“ Pri super nálade deti i rodičov sa nám podarilo vyrezať a ozdobiť niekoľko tekvíc, s ktorými sme si vyzdobili triedu, výstavku v budove a skrášlili sme aj skalku pri vstupe do budovy školy. Nikto neodchádzal smutný, práve naopak rodičom sme poďakovali za skvelú spoluprácu a čas, ktorý si našli, aby nám pomohli a zároveň potešili aj svoje deti. Všetkým sa nám v Tekvičkove páčilo.
Tekvičkovo

V babičkinej záhradke- týždeň zdravia

Image Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Čaro jesene dokázali oceniť najmä deti, ktoré doniesli zo záhradky množstvo plodov. Dary prírody použili prváčence - Včeličky s pani vychovávateľkou v školskom klube detí na rôzne spôsoby. Spoločne vyčarili množstvo aktivít, úloh, hier o ovocí a zelenine. Pri ich plnení počas týždňa zdravia predviedli svoju zručnosť, fantáziu, kreativitu a hlavne si spríjemnili jesenné popoludnie.
Týždeň zdravej výživy

Ponuka záujmových útvarov

V prílohe nájdete zoznam záujmových útvarov - krúžkov, ktoré budú v školskom roku 2019/2020 v našej škole. Sú rozdelené pre 1. aj 2. stupeň. Nájdete tam aj deň, čas a vedúceho či vedúcich krúžku. V pondelok sa žiaci zapíšu do zoznamu v triede, ktorý krúžok si vyberajú. Vybrať si môžete aj viac ako jeden krúžok.
Zoznam krúžkov

Úvod školského roka

Image Začiatok septembra je tradične v znamení slávnostného otvorenia školského roka. Aj tentokrát sme sa vďaka peknému počasiu stretli na školskom dvore. Po príhovoroch p. riaditeľa Slavka Pavolka aj p. Kataríny Polákovej, vedúcej odboru školstva MsÚ Michalovce sme oficiálne začali nový školský rok 2019/2020.
Úvod školského roka 2019/2020

Zoznamy žiakov

Uverejňujeme zoznamy žiakov prvého a piateho ročníka. Zoznam sa otvorí po kliknutí na prílohy.

1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C.

Streetball v našej škole

Image V sobotu 17.8.2019 sa v Michalovciach v areáli ZŠ, P.Horova uskutočnil 11. ročník letného streetballu. Podujatie usporiadali basketbalový klub 1.BK Michalovce a Mesto Michalovce spolu s Odborom školstva, kultúry a športu. Streetballový turnaj družstiev 3x3 bol určený pre štyri vekové kategórie U19, U15, U12, U10. Po zlepšení podmienok v danom areály má počet účastníkov turnaja znova stúpajúci trend. Celý článok si môžete dočítať na novej podstránke venovanej spolupráci s 1BK Michalovce.

Streetball - fotogaléria
Streetball - celý článok

Exkurzia v technologických firmách

ImagePani učiteľka A.Fogášová z projektu Teach For Slovakia uskutočnila v závere školského roka exkurziu do Bratislavy, s cieľom zobrať žiakov do špičkových slovenských technologických firiem a ukázať im prostredie a podmienky práce v týchto firmách. Žiaci sa pozreli do Esetu, Accenture či Pixel Federation. Zopár fotografií si môžete pozrieť v nasledujúcej galérii.

Exkurzia ESET

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk