Slávnostné ukončenie školského roka

Image V posledný júnový piatok sme slávnostne ukončili jeden z najnáročnejších školských rokov, rok 30. výročia vzniku školy. Rok s množstvom akcií, úspechov, ktoré opäť posunuli kvalitu vzdelávania v našej škole. Náročnosť dokazuje aj skutočnosť, že fotografie uverejňujeme až takmer po mesiaci. Okamžite po skončení šk. roka totiž začali stavebné a rekonštrukčné práce, takže aj nový školský rok prinesie niekoľko noviniek, na ktoré sa môžete tešiť. Krásne prázdniny a dovolenky všetkým.

Ukončenie školského roka

Nové vedecké laboratórium

ImageUplynuli takmer 2 roky od momentu, kedy sme začali pracovať na vytvorení najmodernejšej odbornej učebne, vedeckého laboratória (Science Lab), pre vyučovanie predmetov biológia, fyzika a chémia. 24.06.2019 za prítomnosti primátora mesta V. Záhorčáka a pracovníkov MsÚ Michalovce, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, ako aj zástupcov rodičov či Rady školy, sme učebňu slávnostne otvorili. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 56 000€. Na fotografiách si môžete pozrieť náročný proces výstavby aj výsledný stav.

Science Lab

Slávnostný zápis

Naša škola už mnoho rokov organizuje pre búdúcich prvákov okrem oficiálneho aj slávnostný zápis. Záujem o zápis sa každý rok zvyšuje a bohužial v tomto roku sme museli z kapacitných dôvodov vydávať aj rozhodnutia o neprijatí na štúdium v našej škole. Mnoho škôl už po nás ideu slávnostného zápisu opakuje. Originál je ale originál :) Môžete si ho pozrieť na krátkom videu. Čoskoro pribudnú aj fotografie.

Slávnostný zápis - video

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujem stravníkom, že vyhlásenie z obedov v dňoch 25.6.2019, 26.6.2019 a 27.6.2019 je možné iba do 24.6.2019 do 14.00 hod. 28.6.2019 sa už variť nebude. Za pochopenie ďakujem a prajem pekné prázdniny.

Absolventi - momentky

Image Vďaka činnosti fotokrúžku máme množstvo školských akcii zachytených na fotografiách alebo videách. V rámci fotenia absolventov vznikli ako "vedľajší" produkt aj zaujímavé momentky. Niekoľko z nich nájdete vo fotogalérii. Autor foto: Peter Palkoci.

Absolventi

Viťazstvo basketbalistov na MO

V rámci Mestskej športovej olympiády dosiahlo výborný výsledok basketbalové družstvo chlapcov. Celým turnajom prešli bez jedinej prehry a zaslúžene zvíťazili. Výsledky aj bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente, ako aj na stránke basktbalového klubu 1BK Michalovce

Výsledky basketbal - MO

Deň detí

Image To najlepšie pre našich super žiakov. Deň detí ako sa patrí. Kolotoče, nafukovacie hrady, skákačky, cukrová vata, jednoducho lepšie ako kdekoľvek inde. K tomu všetkému nádherné počasie, priamo na objednávku. Veď si pozrite galériu.
Deň detí

Návrat k tradíciám

Image Žiaci 5.B sa zúčastnili projektu nadácie VÚB s názvom Návrat k tradíciám. Je to prepojenie aktívnych seniorov a mladšej generácie pri zachovávaní tradícií a kultúrneho dedičstva.
Návrat k tradíciám

Letný tábor 2019

TERMÍN: 1. JÚL – 4. JÚL 2019 (pondelok – štvrtok, od 6.30 do 16.00). PRIHLÁŠKY: SEKRETARIÁT ŠKOLY – OD 5. – 20. JÚNA 2019 (09.00 – 14.00 hod.) CENA: 35 €. PRIHLÁŠKY JE NUTNÉ VYZDVIHNÚŤ A ZAPLATIŤ OSOBNE NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY. TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NEVYBAVUJEME!

"Kto sa hrá, ten nezlostí..."

Image Deti z 1.B navštívili Knižnicu G. Zvonického, kde sa konala interaktívna výstava hračiek: KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA. Deti mali možnosť vidieť cca 80 rôznych zaujímavých hier, hračiek, hlavolamov, ale aj jednoduchých fyzikálnych experimentov z viac ako 20 krajín sveta. A čo bolo na výstave to naj? Deti hračky nielen videli, ale so všetkými sa mohli hrať a vyskúšať si ich.
Vedecká hračka

Prípravy na Akadémiu

ImageNaša škola už niekoľko týždňov žije prípravou slávnostnej akadémiu k 30 výročiu vzniku školy. Zopár fotografií z príprav a atmosféry si môžete pozrieť aj v nasledujúcej fotogalérii.
Fotogaléria

Fenomény sveta

Netradičné spestrenie vzdelávania predstavovali pre našich žiakov Fenomény sveta. Expedícia Fenomény sveta je vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Projekt bol vytvorený v spolupráci s renomovanou BBC Learning.
Fenomény sveta

Výtvarna vo FS Zemplín

ImageSúčasťou výtvarnej výchovy môže byť aj spoznávanie krás našich ľudových krojov. Vďaka spolupráci s FS Zemplín, tak mohli žiaci našej školy spoznávať tradičný odev priamo v krojovni folklórneho súboru. Stretnutie zorganizovala p. uč Haniková. Poďakovanie patrí aj FS Zemplín a p. krojárke M. Koščovej.
Fotogaléria

Dopravná výchova

ImageUž niekoľko rokov sa pravidelne v jari mení náš školský dvor na dopravné ihrisko. Z našich žiakov sa na pár dní stávajú vodiči a chodci a s nadšením sa zúčastňujú dopravnej výchovy. Tento rok si deti skúsili jazdiť po kruhovom objazde, prechádzali cez železničné priecestie a viaceré križovatky. Dopravu riadil pán policajt a aj semafor. Ale poznať pravidlá cestnej premávky nestačí. Deti sa naučili podávať prvú pomoc pri rôznych zraneniach. Naše poďakovanie za super zážitky patrí Detskému dopravnému ihrisku Sobrance rodine Onderovej, za Políciu SR pánu Švenkovi, a za Červený kríž pani Mgr. A Kniežovej a pani M. Pavluvčíkovej.
Dopravná výchova

Basketbal

ImageNaša škola organizovala v utorok 5.3. a vo štvrtok 7.3. v Mestskej športovej hale v Michalovciach zápasy v základných skupinách XVI. ročníka ŽBL chlapcov O pohár primátora mesta Michalovce. Tento ročník bol určený pre žiakov 5. až 7. ročníka. Po skončení súbojov v základných skupinách do finálového turnaja postúpili 2 najlepšie školy z oboch skupín. Viac o výsledkoch sa dozviete v prílohách.
Fotogaléria
Článok
Výsledky chlapci
Výsledky dievčatá

Environmentálna výchova v ŠKD

ImageMesiac stromov nám pripomenuli aj mnohé naše aktivity v ŠKD. Cieľom environmentálnej výchovy bolo: Priblížiť deťom aktivity, aby pri nich prežívali radosť, zábavu, napínavosť, získali nové vedomosti formou hier. Preveriť vedomosti získané o prírode, prispieť k vyčisteniu okolia šk. dvora. Naučiť sa súdržnosti, trpezlivosti v kolektíve. Podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktického zážitkového učenia. Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť za ne zodpovednosť.
Environmentálna výchova v ŠKD

Slávik Slovenska

ImageV marci sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Umiestnenie: 1.kat. 1.- 3. roč. - 1.m. Amelia Mesárošová, 2.m. Lea Traškyová, 3.m. Maxim M. Maroši, 3.m. Slavomíra Kolesárová
2. kat. 4.- 6. roč. - 1.m. Timea Halásová, 2.m. Nella Puhallová, 3.m. Lucia Pyskajová
3.kat. 7.- 9. roč. - 1.m. Richard Jakubec, 2.m. Nina Šulcová, 3.m. Želmíra Jakubocová
Slávik Slovenska

Týždeň s rozprávkou

ImageHrou rozvíjame čitateľskú gramotnosť. Deti v škole spoznávajú svet v jeho najrozmanitejších podobách. Výsledkom sú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, rozvinuté schopnosti a vôbec celá osobnosť dieťaťa. V rámci výchovno- vzdelavacieho procesu v škole či v ŠKD podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrázkov, piesní... My sme si týždeň s rozprávkou spestrili. Deti si doniesli maňušky, prstové zvieratká, využili vlastné rekvizity z triedy podľa fantázie. Pracovali v skupinách, príbehy si pomenovali podľa obsahu: O troch zajacoch a sliepočke, Krtko a ovečka, Narodeninová oslava ovečky Katky, Zvieratká na farme, Moderná medovníková chalúpka- veselé vlastné príbehy. Ďalší deň sa zahrali na hlásateľov, čítali úryvky z vlastných kníh, kreslili rozprávkové bytosti na chodník... Týždennú prácu zavŕšil Certifikát s pochvalou podľa aktivít. Cieľom bolo vrátiť deti ku knihe, naučiť ich čítať s porozumením, obohacovať slovnú zásobu.
Čitateľská gramotnosť

Finančná gramotnosť

ImageV dňoch 26. 2 – 1. 3. 2019 na našej škole prebiehal Európsky týždeň finančnej gramotnosti a zároveň sa odštartovalo aj hlasovanie o najkrajší návrh mince našej školy – “osmáčika“. Na prvom stupni vytvoril najkrajší návrh a dostal najviac hlasov Karol Mihálik z 3. B a na druhom stupni Timea Konáriková z 8. A. Mladší žiaci počas celého týždňa spoznávali mince a bankovky, rozprávali sa o hodnotách, o sporení a hrali sa rôzne hry s finančnou tematikou. Pre žiakov druhého stupňa sme pripravili prednášky o základných pojmoch týkajúcich sa finančníctva. V Relax room taktiež prebiehala výstava mincí a bankoviek z rôznych krajín a zábavnou formou sa žiaci mohli naučiť o menách používaných po celom svete.
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť - 4. ročník

O dvanástich mesiačikoch

Na našom Youtube profile školy pribudlo video z divadelného predstavenia O dvanástich mesiačikoch, ktoré nacvičili žiaci 3.A pod vedením p. uč. Gajdošovej a p. vych. Kráľovej. Divadelné predstavenie okrem rodičov a žiakov našej školy, si boli pozrieť aj detičky z okolitých materských škôl. Za prípravu predstavenia ďakujeme pedagógom a za skvelé divadelné výkony zase žiakom. Zostrih z predstavenia je dielom Tomáša Drobňáka z 9.A.
Divadielko

Lyžiarsky výcvik - VIDEO

ImageMediálny team z fotokrúžku, v zložení Tomáš Drobňák a Peter Palkoci, sa postaral aj o skvelé video z tohtoročného lyžiarského výcviku. Určite si ho pozrite.
Lyžiarsky 2019

2% z daní

Aj v tomto školskom roku by sme Vás všetkých radi oslovili s prosbou o poukázanie 2% z daní. Bližšie info aj tlačivo nájdete v prílohách.
Informácie
Tlačivo

Lyžiarsky výcvik

ImageTýždeň pred jarnými prázdninami sa naši žiaci zúčastnili na lyžiarskom výcviku. V tomto roku sa uskutočnil v stredisku Ždiar vo Vysokých Tatrách. Aj napriek veľkej zime a poriadnej fujavici sa žiaci naučili základy lyžovania.
Lyžiarsky 2019

Karneval

ImageŽiaci prvého stupňa si spolu s pani učiteľkami užili zábavu na svojom karnevale. Originálne masky zabával v svojom programe tiež Ujo Ľubo. Výbornú atmosféru dokazujú aj fotografie.
Karneval

Majstri okresu v basketbale

ImageDňa 29.1.2019 sa v Mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnil finálový turnaj v basketbale žiakov za účasti ZŠ Krymská/7.ZŠ/, ZŠ P.Horova/8.ZŠ/, ZŠ Komenského/4.ZŠ/ a ZŠ Okružná 17/6.ZŠ/. Organizátorom bola ZŠ P.Horova. Záverečný turnaj otvoril riaditeľ školy P.Horova Mgr. S.Pavolko spolu so zástupcom mesta pani L.Kalaninovou. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom sa zaslúžene stali chlapci ZŠ P.Horova, ktorí ako víťazi postupujú na krajské kolo do S.N.Vsi. Víťazom okresného finále blahoželáme.
OF Basketbal
Podrobné výsledky

V reštaurácii u“ KRTKOV“

ImageFinančná gramotnosť je nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. My sme si celotýždňovú tému postupne upevňovali a všetky vedomosti a zručnosti premenili na realitu. Deti si samé naplánovali a navrhli realizáciu. Od pozdravu a príchodu do reštaurácie až po zaplatenie a odchod. Asi nikto neočakáva, že sa dieťa ako mávnutím čarovného prútika premení na uhladeného gentlemana alebo distingvovanú dámu. Podobne sa nedá očakávať, že si deti osvoja finančnú gramotnosť samé od seba. Tu je dôkaz ako sa im to celé podarilo. Je skutočne veľa možností ako deťom ukázať základy finančného sveta. V praxi najlepšie funguje príklad, aby deti pochopili hodnotu veci a peňazí čo najskôr. Nezabúdajme, že práve otvorenosť, vzájomná dôvera a dôslednosť sú hlavnými predpokladmi toho, že si dieťa úspešne osvojí finančnú gramotnosť.
Finančná gramotnosť

Oznam vedúcej jedálne

V súlade s Metodickým usmernením zriaďovateľa k poplatkom od 1.1.2019, sa cena stravného upravuje nasledovne: 1. stupeň - 1,19 €, (bez zmeny) 2. stupeň - 1,26 € (bez zmeny), zamestnanci a cudzí stravníci - 2,72 €, stravníci v hmotnej núdzi ( HN ) na 1. stupni - doplatok 0 €, na 2. stupni - doplatok 0,06 €.

Nové číslo školského časopisu

Uverejňujeme nové číslo školského časopisu Naša osmička - zima 2018, na našom konte služby ISSUU. Časopis si môžete prečiíať po kliknutí na nasledujúci link.
Nasa osmička - zima 2018

Zimné radovánky na snehu

Image"Sneží, sneží, sneh sa sype, nezatváraj, mráz nás štípe." A veruže sa aj sypal! Niekoľkocentimetrová vrstva snehu prekvapila v jedno pekné ráno malých aj veľkých, niekoho viac, niekoho menej. A tak sme neotáľali ani my a pustili sme sa do stavania snehuliakov. Na školskom dvore ich zaraz vyrástlo niekoľko. A nielen snehuliakov sme stavali! Brodili sme sa v snehu, chodníčky sme vyšliapali a naháňali sa, robili snežných anjelov, hádzali gule do cieľa, vyrábali srdiečka zo snehu .....jedno čo nám chýbalo boli kopce na spúšťanie sa, ale aj napriek tomu sme si denne užívame radosť na čerstvom vzduchu.
Zimné aktivity

Mikuláš a zvieratká

ImageČaro Vianoc zavítalo aj do 2.C triedy. Rodičia, starí rodičia na chvíľu zabudli na každodenné starosti a vychutnali si vianočné predstavenie pod názvom „Mikuláš a zvieratká“. Za ich fantastické herecké, spevácke, či tanečné výkony ich čakali pod stromčekom vianočné darčeky. Vianočné predstavenie pripravili p. učiteľka Mgr. L. Ondičová a p. vychovávateľka A. Javiľaková.
Foto
Video

TSV - zaujímavé pohybové aktivity

ImageNaša škola sa zapojila do projektu telocvikari.sk, ktorý pomáha, podporuje a inšpiruje učiteľov telesnej a športovej výchovy. Z projektu nám boli zapožičané tréningové vozíky - stránka s bližším popisom. Táto netradičná pomôcka bola zárukou zábavy a novej aktivity na hodinách TSV. Vozíky si vyskúšali ako prváci, tak aj deviataci. Žiaci boli nadšení a motivovaní, že môžu vyskúšať niečo nové a iné. Zábava a nadšenie žiakov je zjavná aj z fotiek vo fotogalérii.
Pohybové aktivity

O dvanástich mesiačikoch

ImageKrátko pred Vianocami potešili žiaci 3.A svojich rodičov predstavením rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Žiaci ukázali nesporný divadelný talent. Predstavenie pravdepodobne ešte niekoľkorát zopakujú pre žiakov prvého stupňa. Veľké poďakovanie za prípravu patrí p. uč Gajdošovej a p. vych. Kráľovej a potlesk všetkým malým hercom.
Rozprávka

Mikuláš - video

Legendárna akcia zachytená objektívom žiakov z fotokrúžku, ale vo forme "pohyblivých" obrázkov, teda videom. Keďže toho bolo tentokrát veľa, tak jedno z videí po dlhšom čase strihal aj učiteľ :) Prvé video "by TD", druhé "by JPSP".

Mikuláš v triedach
Mikuláš na školskom dvore

Mikuláš - foto

ImageLegendárna akcia zachytená objektívom žiakov z fotokrúžku. V prevej galérii nájdete Mikuláša v triedach a druehj na školskom dvore.
Mikuláš I.
Mikuláš II.

Oznam - jedáleň

Na základe nariadenia zriaďovateľa je možné vyhlásenie zo stravy na zvyšné dni decembra, teda do Vianoc, iba do 17.12.2018 (vrátane). Dôvodom je vykonanie ročnej uvávierky.

Vianočné posedenie

ImageVianoce, čas radosti, pokoja a šťastia. Čas najkrajších sľubov a predsavzatí. To je čaro prichádzajúcich sviatkov. Aj my sme sa stretli s rodičmi, starými rodičmi, aby sme im spolu s deťmi spríjemnili sviatočnú atmosféru krátkym divadielkom o stratených Vianociach pri speve, hudbe a tanci...deti odovzdali svojim blízkym darček a spoločne sme si posedeli pri čajíku ....
Vianočné posedenie

Školský časopis

Po dlhšej prestávke, vďaka návratu p. uč. Verčimákovej, opäť vyšlo ďalšie číslo školského časopisu Naša OSMIČKA. Podobne ako všetky predošlé čísla si ho môžete pozrieť na našom účte ISSUU, stačí ak kliknete na nasledujúci odkaz.
Naša OSMIČKA - jeseň 2018

Beseda s policajtom

ImageV pondelok 26.11.2018 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému "Drogy - ich následky a prevencia". Zúčastnili sa jej naši ôsmaci, ktorí sa okrem iného dozvedeli viac o následkoch užívania drog a o tom, prečo je práve závislosť na alkohole na Slovensku taká rozšírená. Ďakujeme pánovi policajtovi a tešíme sa na ďalšiu poučnú návštevu.
Beseda s policajtom

Exkurzia 2019

V dňoch 26.5.2019 - 30.05.2019 sa uskutoční ďalšia zahraničná exkurzia, ktorá sa už stala tradíciou v našej škole. Program zájazdu bude tentokrát mimoriadne atraktívny. Miláno - Nice - Cannes - Saint Tropez - Monaco. Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte a čím skôr si rezervujte miesto. Bližšie informácie Vám poskytnú p. uč. Gnoriková, Papáčová a Palkociová.
Program a prihláška
Promo

Rozhýb svoje telo

ImageV piatok 9. novembra 2018, sa zišli druhácke oddelenia ŠKD, pri športovej aktivite „Rozhýb svoje telo“. Deti súťažili v rôznych disciplínach, využili pohyb na čerstvom vzduchu. Zaspievali si a zabavili sa v krásnej jesennej prírode.
Rozhýb svoje telo

Halloween párty

ImageV piatok 26.októbra sa v našej telocvični uskutočnila Halloween párty. Okrem množstva strašidiel a podobných potvor bola telocvična plná hlavne dobrej zábavy. O fotografie sa postarali žiaci z fotokrúžku.
Halloween párty 2019

Október – Úcta k starším

ImageI tento rok si naši druháci z 2.C triedy uctili svojich starých rodičov. Za ich lásku, starostlivosť a pomoc si pre nich pripravili pekné vystúpenie a milé prekvapenie.
Október – Úcta k starším

Tekvičková párty

ImageV piatok 19.októbra sa na školskom dvore zišli naši prváčikovia a žiaci 2.B, aby spolu s rodičmi strávili súťažno-zábavné popoludnie v Tekvičkove. Zábavu na školskom dvore rozprúdil ujo Ľubo, pre deti boli pripravené rôzne súťaže a maľovanie na tvár. Rodičia súťažili vo vyrezávaní tekvíc a spestrili nám školský dvor nápaditými, kreatívnymi dielkami,ktoré sú ozdobou školského dvora. O foto a video sa postarali žiaci z fotokrúžku. Fotografovali Rebeka Mišková, Viktória Platonovová a opäť perfektné video natočil a strihol Tomáš Drobňák.
Tekvičková párty - foto
Tekvičková párty - video

Vystúpenie v Domove seniorov

Image22.10.2018 sme prijali pozvanie potešiť a spríjemniť dopoludnie seniórom v klube dôchodcov programom k Mesiacu úcty. Nechýbali krásne básne, piesne, tance, hry s jesennou tematikou. Deti videli u starkých dojatie, slzy, radosť a sem - tam aj chvenie rúk. Že neviete prečo sa občas zachvejú? Tie ruky sa chvejú od lásky... Ďakujeme za milé prijatie, bolo nám potešením vyčariť Vám úsmev na tvári.
Vystúpenie v Domove seniorov

Európsky deň jazykov 2018

Image26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Tento deň sme si na škole pripomenuli aj my rôznymi aktivitami, či návštevou Gymnázia Pavla Horova, kde boli pozvaní vybraní žiaci 9.roč., práve pri príležitosti tohto dňa.
Európsky deň jazykov 2018

Návšteva planetária

ImageRozprávanie o antických mytologických predstavách, ich pôvode a význame. Najvýraznejším nebeským telesám – Slnku, Mesiacu a planétam – boli priradené božské vlastnosti. Mnohé súhvezdia nočnej oblohy predstavovali mytologické postavy, opradené tými najzaujímavejšími ľudskými a zvieracími príbehmi. Na pozadí týchto rozprávaní sme sa ako návštevníci planetária v Prešove, postupne oboznámili s najvýraznejšími súhvezdiami severnej hviezdnej oblohy a ich zvláštnosťami. Exkurziu zorganizovali p.uč. Čižmárová a Gombošová, v rámci krúžku Cestoviny.
Platentárium Prešov

Leonardium

ImageHneď prvý októbrový deň sa naši žiaci vybrali na exkurziu do Prešova, na interaktívnu výstavu Leonardium. Zoznámili sa s prácou génia Leonarda da Vinciho a mnohé z jeho nápadov si mohli aj vyskúšať.
Leonardium - exkurzia

Biela pastelka

ImagePoďakovanie našej škole. "Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska veľmi pekne ďakuje žiakom a učiteľom ZŠ Pavla Horova, že sa aj tento rok zapojili do verejnej zbierky - Biela pastelka. Aj vďaka vašej pomoci zlepšíme životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. O vyzbieranej sume za vašu školu vás budeme informovať. ĎAKUJEME."
Biela pastelka

Ponuka krúžkov

V prílohe uverejňujeme ponuku krúžkov v tomto školskom roku.
Zoznam krúžkov

Zoznamy žiakov

Pred začiatkom nového školského roka uverejňujeme dlho očakávané zoznamy žiakov.1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B. Triednictvo nájdete v časti Škola - Zamestnanci.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk