Výberové konanie - zástupca riaditeľa

19. august 2009

Riaditeľ ZŠ P. Horova vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch pozícií zástupcu (zástupkyne) riaditeľa školy. Bližšie požiadavky, kritéria a požadovené doklady nájdete v prílohe.

Výberové konanie zástupca riaditeľa školy - kritéria

Planetárium a botanická záhrada

19. jún 2009

V pondelok 8.6.2009 mali žiaci 2.A a 3.A túlavé topánky. Navštívili Planetárium v Prešove a Botanickú záhradu v Košiciach.

Planetárium a Botanická

Lego 2009

jún 2009

V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú sa učiteľky 1. stupňa metodicky pripravovali na prácu so zostavami Lego education. Pozrite si fotky.

Lego 2009

Knižnica

jún 2009

Žiaci 3. ročníka navštívili mestskú knižnicu G. Zvonického v Michalovciach. Zúčastnili sa zaujímavej besedy, ktorej hlavnou témou bol Joseph Haydn, velikán rakúskych dejín.

Knižnica 2009

Farebný týždeň

17. jún 2009

Prvý júlový týždeň hýrila škola farbami. Ako to vyzeralo v modrý pondelok, zelený utorok, červenú stredu, žltý štvrtok a čierno-biely piatok si môžete pozrieť na fotografiách. Víťazmi sa stali žiaci II.B. Blahoželáme.

Farebný týždeň 2009.

Polícia v škole

10. jún 2009

Dňa 2.6.2009 nás navštívili členovia Dopravnej a Kynologickej polície v Michalovciach. Žiakov 1. stupňa oboznámili s pravidlami cestnej premávky. Kynológovia na školskom dvore predviedli nácvik policajných psov, ktorý žiakov veľmi zaujal.

Polícia

Úspech v projekte

27. máj 2009

Vedúca školskej jedálne p. Eliška Horná v spolupráci s MsÚ uspeli v projekte „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“. Ministerstvo školstva podporí čiastočnu rekonštrukciu jedálne sumou 7000 €.

Škola v prírode

30. máj 2009

V dňoch 25.5. - 30.5.2009 sa žiaci našej školy zúčastnili Školy v prírode. Z akcie, ktorú organizuje naša škola každoročne prinášame nasledujúce fotografie

TRETIACI - Škola v prírode 2009

ŠTVRTÁCI - Škola v prírode 2009

Noc v múzeu

15. máj 2009

Naši druháci a tretiaci spali jednu májovú noc v Zemplínskom múzeu. Bola to super akcia, veľmi dobre pripravená, nazabudnuteľná a jedinečná.

Noc v múzeu

Burza

máj 2009

Štvrtáci si v rámci rozvoja životných zručností urobili burzu svojich koníčkov. Predstavili rôzne zbierky – servítky, známky, pohľadnice, knihy, mince, nálepky ... Svoje zbierky si mohli obohatiť aj vzájomnou výmenou.

Burza koníčkov

Škôlkari

máj 2009

V rámci spolupráce s II. MŠ na Ulici F. Kráľa v Michalovciach k nám aj tohto roku zavítali budúci prváci na kurz práce s počítačom. Pod vedením p. uč. PaedDr. A. Kuchárovej a Mgr. M. Karoľovej si osvojili základné počítačové vedomosti a zručnosti a za svoju šikovnosť boli odmenení aj vzácnymi medailami.

Škôlkari

Slávik 2009

5. máj 2009

Dňa 5.5.2009 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2009". V jednotlivých kategóriách vyhrali: 1. kategória: 1. Nicola Rovňáková VI. ZŠ, 2. Martina Hudziková IV. ZŠ a Ondrej Novák ZŠ Pozdišovce, 3. Michal Kovaľ ZŠ Rakovec n. Ond. 2. kategória: 1. Patrik Novák II.ZŠ, 2. Marcela Uhrínová ZŠ Malčice 3. Monika Vojníková VI. ZŠ, 3 kategória: 1. Natália Lazarová IV. ZŠ, 2. Alžbeta Višňanská VI. ZŠ, 3. Antónia Bednárová ZŠ P. Horova a Lenka Tomková ZŠ Malčice

Slávik 2009

Hasiči

4. máj 2009

Deň otvorených dverí michalovských hasičov. Vydarená akcia, na ktorej sa zúčastnili prváci a druháci našej školy. Počas akcie žiaci videli ukážky práce hasičov, ich vybavenie a rôzne druhy hasičskej techniky.

Hasiči

Slávnostný zápis do 1. ročníka

apríl 2009

Už tradične učiteľky prvého stupňa a vychovávateľky pripravili slávnostný zápis budúcoročných prvákov. Skvelú atmosféru dokazujú fotografie z celého podujatia.

Slávnostný zápis prvákov

Projekty dejepis 2009

apríl 2009

V priebehu predošlých týždňov žiaci 5.A, 5.B, 6.A, 9.A a 9.C prezentovali svoje projekty z dejepisu. Tohtoročnou témou boli technické vynálezy. Jedinou podmienkou bola aspoň čiastočná funkčnosť. Najmä žiaci 9. ročníka ukázali veľkú originalitu a nápaditosť.

Projekty z dejepisu 2009

Deň narcisov

17. apríl 2009

V piatok 17. aprila 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej zbierky - Deň narcisov. Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola. Vyzbierali sme 262 €. Ďakujeme všetkým, ktorí svojim príspevkom podporili Ligu proti rakovine.

Deň narcisov

Školenie ITV

apríl 2009

Učiteľky 1. stupňa zapojené do projektu Premena tradičnej školy na modernú sa zúčastňujú tréningov, ktoré im umožnia stať sa certifikovanými učiteľkami ITV. Na poslednom stretnutí si vytvorili víziu školy, ktorú sa budú snažiť napĺňať aj vďaka inovačnému programu ITV, ktorý je základom nášho projektu na 1.stupni.

Foto z 2. tréningu

Matematická olympiáda

8. apríl 2009

Dňa 8. 4. 2009 sa na našej škole konalo okresné kolo MO kategórií Z6, Z7 a Z8. Súťaže sa zúčastnilo 34 šiestakov, 35 siedmakov a 30 ôsmakov . Výsledky ich snaženia nájdete vo výsledkových listinách.

kategória Z6 kategória Z7 kategória Z8

Čarodejnícky deň

apríl 2009

Chcete vedieť ako to vyzeralo na plese čarodejníkov, mágov a bosoriek? Stačí kliknúť na odkaz.

Čarodejnícky deň

Veľká noc s remeslami

2. apríl 2009

S remeslami našich starých a prastarých rodičov sa dňa 2.4.2009 oboznámili žiaci 1.A a 1.C triedy na veľkonočnej tvorivej dielni v ZOS: Malí remeselníci mali z práce veľkú radosť.

Veľká noc s remeslami

Druháci nakupovali

apríl 2009

V rámci projektu rozvoja životných zručností sa druháci vybrali do obchodu, kde nakupovali a spoznávali rôzne druhy chleba a pečiva. Aktivita sa im veľmi páčila o čom svedčia aj fotografie.

Druháci nakupovali

Prírodoveda v múzeu

marec 2009

Žiaci 3.C a 2.A mali hodinu prírodovedy a prvouky v Zemplínskom múzeu. Žiakom sa hodina veľmi páčila a určite si ju niekedy ešte zopakujú.

Fotografie

Basketbalové turnaje

marec 2009

Fotografie z basketbalových turnajov. O pohár primátora - chlapci 2. miesto, dievčatá 3. miesto. Okresné finále v basketbale - chlapci 2. miesto, dievčatá 2. miesto.

Fotografie

Lyžiarský kurz 2009

3. marec 2009

Každoročne naša škola organizuje lyžiarsky výcvikový kurz. Fotografie z tohtoročného kurzu nájdete po kliknutí na odkaz.

Lyžiarsky 2009

Valentín 2009

február 2009

Valentínsky ples zorganizoval školský klub a učiteľky v triedach 2. ročníka.

Valentín 2009

Nové fotografie tried

18. február 2009

V časti triedy pribudli nové fotografie tried v školskom roku 2008/2009. Keďže mi bolo ľúto vymazať predošlé roky, po kliknuti na túto časť webu uvidíte aj fotografie tried z predošlých dvoch školských rokov.

Album tried

Úspech projektu z Európskych fondov

23. január 2009

23. januára 2009 riaditeľ školy Mgr. Slávko Pavolko podpísal zmluvu medzi Agentúrou pre štrukturálne fondy Európskej únie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Základnou školou Pavla Horova Michalovce. Celková výška projektu vrátane spolufinancovania je 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk)...

Celý článok

Zápis do 1. ročníka

9. január 2009

Riaditeľ ZŠ P. Horova v Michalovciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre šk.rok 2009/2010 bude prebiehať v dňoch 15.1. - 15.2.2009 v kancelárii riad. školy v čase od 7,30 - 15,30 hod. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a OP rodiča.

Priority školy:

  • výhodná poloha
  • vvyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka
  • 2 cudzie jazyky od 5. ročníka
  • alternatívne vyučovanie na 1. stupni
  • zameranie na 2. stupni: informatika, cudzie jazyky, matematika
  • športové aktivity: školské športové stredisko basketbalu, florbal, bedminton, spolupráca so športovými klubmi
  • v rokoch 2009-2010 realizácia projektu z ESF (rozpocet 166 000 Euro/5 mil. Sk)-jediná škola v Michalovciach

Vianočné vystúpenie

11. december 2008

Každoročne v decembri organizujeme vianočné vystúpenie pre žiakov a rodičov. Fotografie z tohtoročného vystúpenia nájdete po kliknutí na odkaz.

Fotografie

Mikuláš 2008

5. december 2008

Pravdepodobne najväčší počet mikulášskych čiapok ste mohli vidieť dnes v telocvični našej školy. Výborne spoločné fotky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz

Fotografie

Deň otvorených dverí

2. december 2008

Pozývame rodičov predškolákov na kozultácie s učiteľkami 1. stupňa dňa 4.12.2008 o 16.hod. Dozviete sa o novom školskom programe, v ktorom máme veľa noviniek, ukážeme Vám triedy a odpovieme na Vaše otázky.

Projekt rozvoja životných zručností

20. november 2008

Projekt rozvoja životných zručností Víla Dobruľka sa naplno rozbehol. Prváci si rozvíjajú životnú zručnosť aktívne počúvanie. Hľadali škriatka Nepočúvajka, ktorý sa stratil...

Celý článok a fotografie

Prehadzovaná

19. november 2008

V rámci týždňa boja proti drogám si druháci zmerali siyl v prehadzovanej. Hrali dievčenské a chlapčneksé družstvá proti sebe. Turnaj mal výbornú atmosféru. Posúdte sami...

Fotografie

Nová jazyková učebňa

9. november 2008

V týchto dňoch sme dokončili novú učebňu, určenú predovšetkým pre vyučovanie cudzích jazykov. V rámci projektu Jazykové laboratóriu 2008 sme získali finančnú dotáciu 290 000 Sk. Celková hodnota projektu je 345 000 Sk.

Celý článok a fotografie

Halloweenske párty

7. november 2008

Už tradične sa v našej škole každoročne koná niekoľko halloween párty, najmä v triedach prvého stupňa. Fotografie sú tentokrát z prvého a druhého ročníka.

1. ročník 2. ročník

Školenie Cabri

7. november 2008

Metodicko – pedagogické centrum alokované pracovisko Prešov pod vedením Mgr. Gabriely Novackej, metodičky matematiky a zemepisu pre ZŠ, organizuje na našej škole priebežné vzdelávanie Cabri geometria. Trinásť učiteľov matematiky z okresu Michalovce od 30.9. do 11.12. 2008 získava konkrétne poznatky , praktické zručnosti s programom Cabri geometria a možnosťami jeho využitia vo výučbe matematiky.

Školenie Cabri

100000 prístupov

25. október 2008

V týchto dňoch sme na našej internetovej stránke prekročili 100 000 prístupov od spustenia tejto verzie nášho webu. Ide teda o obdobie približne troch rokov. Pre základnú školu ide určite o zaujímavé číslo. Od 5. decembra 2007 sme na stránke spustili podrobnú analytiku, vďaka ktorej môžeme uviesť niekoľko zaujímaných čísel ...

Celý článok

Imatrikulácia prvákov

30. október 2008

Dňa 23. októbra 2008 boli „Kratuľky a Kratuľkovia“ z prvých ročníkov slávnostne pasovaní za prvákov a pravých obyvateľov Kratuľkova. Po slávnostnom sľube Víle Dobruľke sa prváci veselo zabávali.

Imatrikulácia prvákov 2008

Rozvoj životných zručností

26. september 2008

V minulom školskom roku začal na našej škole projekt rozvoja životných zručností - Dobruľkina komnata, ktorý sa realizoval vo dvoch triedach 1. stupňa a vznikol vďaka grantovému programu Nadácie pre deti Slovenska „Rozvoj životných zručností 2007“.Prezentovaním tohto projektu nielen v škole, ale aj na verejnosti, vzbudili jeho autorky oň veľký záujem ...

Celý článok a fotografie

Začiatok školského roka

2. september 2008

Po krásnych prázdninách a dovolenkách sme sa opäť zišli v škole. Začína sa nový školský rok, ktorý je aj začiatkom školskej reformy. Verím, že ho všetci bez väčších problémov zvládneme.

Slávnostné otvorenie školského roka 2008/2009

Úspech v projekte Jazykové laboratórium

4. august 2008

Na stránke Ministerstva školstva bol v minulých dňoch zverejnený zoznam úspešných škôl v projekte Jazykové laboratória. Naša škola bude podporená maximálnou dotáciou 290 000 Sk. Z celkového počtu 857 hodnotených projektov bolo komisiou vybraných 88 projektov. V budúcom školskom roku sa žiaci aj učitelia môžu tešiť na novú jazykovú učebňu.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk