Výlet tretiakov

jún 2008

Odmenou za celoročnú namáhavú prácu bol pre žiakov 3.B školský výlet. Navštívili Planetárium v Prešove, Solivar a okúsili aj chlad a tajomnosť Opálových baní na Dubníku. Výlet tretiakov


Školská olympiáda 1. stupeň

jún 2008

Dňa 11.6.2008 sme uskutočnili školskú športovú olympiádu žiakov 1. a 2. ročníka. Fotografie svedčia o skvelej atmosfére a výborných športových výkonoch. Víťazom blahoželáme! Školská olympiáda


Úspech v projekte

6.6.2008

Naša škola vďaka projektu p. uč. Paligovej bude podrorená z projektovej výzvy nádácie Hodina deťom. Projekt pod názvom Víla Dobruľka - rozvoj a upevňovanie životných zručností/kľúčových kompetencií, bude podporený sumou 145 672 Sk. Zoznam podporených projektov


Príbehy 20. storočia

jún 2008
Opäť aktualizované 6.6.2008

Na hodinách dejepisu v 9.A vznikol spontánne projekt -"Autentické príbehy 20. storočia". Deviataci sa pýtajú svojich starých rodičov, rodičov, prípadne známych na autentické spomienky o prelomových udalostiach v 20. storočí. Už prvé príspevky boli vynikajúce.Za všetko hovorí napr. veta:"Vojna(druhá svetová) trvala tri dni". A je to naozaj pravda. Ak neveríte čítajte. Stojí to skutočne za to. Pribudli už aj spomienky na komunistickú totalitu. Autentické príbehy 20. storočia


Škola v prírode

jún 2008

V dňoch 2.6. – 7.6.2008 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili pobytu v škole v prírode. Nezabudnuteľný týždeň strávili v prekrásnom prostredí Tatranskej Lomnice, v hoteli Sasanka. Škola v prírode


Na farme

jún 2008

Zvieratká a ich mláďatká. Čo môže byť lepšie ako vidieť ich na vlastné oči. Tak sme sa za nimi na farmu do Lesného dňa 30. mája vybrali. Na farme


Deň detí

jún 2008

Pekný deň detí prežili naši budúci prváci v MŠ na ul. Fr. Kráľa. Naši druháci ich potešili tancom a kultúrnym programom. Deň detí


Deň mlieka

23. máj 2008

23.5.2008 sme si pripomenuli dôležitosť konzumácie mliečných výrobkov pre zdravý rozvoj detského organizmu. Žiaci si pochutnávali na mliečných maškrtách rôzneho druhu, nechýbali zaujímavé súťaže. Z prinesených obalov si zhotovili svojho "Mliekačíka". Foto


Školský časopis

máj 2008

Vyšlo nové číslo školského časopisu aj na internete.Časopis 2008


Škôlkari

máj 2008

Aj tohto školského roku si k nám svoju počítačovú gramotnosť prišli zvýšiť predškoláci z II.MŠ na Ul. F. Kráľa v Michalovciach. Pracovali pod vedením p. uč. Mgr. Ľ. Bérešovej a PaedDr. A. Kuchárovej . Za svoju šikovnosť boli deti na záver odmenené medailami. Škôlkari


Nové projekty žiakov 4.A

máj 2008

Žiaci 4. A triedy si spestrili vyučovanie vlastivedy a prírodovedy ďalšími novými projektami. Výsledky ich šikovnej práce si prezrite v obrazovej prílohe.Projekty žiakov 4.A


Slávik 2008

máj 2008

Dňa 6.5.2008 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2008". V jednotlivých kategóriách vyhrali: 1. kategória: 1. Žofia Hlavatá I. ZŠ, 2. Nikola Rovňáková VI. ZŠ, 3. Klára Mošková VIII. ZŠ. 2. kategória: 1. Marcela Uhrínová ZŠ Malčice, 2. Dominik Holinka IV. ZŠ, 3. Klaudia Hossuová VI. ZŠ, 3 kategória: 1. Natália Lazarová IV. ZŠ, 2. Patrícia Tkáčová ZŠ Budkovce, 3. Alžbeta Višňanská VI. ZŠ.Fotografie


Geografická olympiáda 2008

máj 2008

V dňoch 2. - 4. 5. 2008 sa uskutočnilo v Strečne celoštátne kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky 9. ročníka. Lenka Halásová obsadila 6. miesto a Monika Halásová 9. miesto. Obom blahoželáme. Fotografie Fotografie NOVÉ


Škola, ktorej to myslí

16. apríl 2008

Dňa 16.4.2008 učiteľky prvého stupňa navšívili ZŠ v Budimíri, ktorá relaizuje projekt "Škola, ktorej to myslí". Nové vyučovacie metódy si odskúšali a budú ich využívať vo svojich triedach. Foto z akcie


Víťazstvo v dejepisnej súťaži

22. apríl 2008

Súťažne družstvo z našej školy v zložení Lenka Halásová, Monika Halásová a Daniel Béreš získali prvé miesto v mestskej dejepisnej súťaži Michalovce naše mesto. K výbornému výsledku gratulujeme. Michalovce naše mesto


Slávnostný zápis

apríl 2008

Dňa 11.4.2008 sme v našej škole privítali našich budúcich prváčikov. A že sa im u nás veľmi páčilo, svedčia o tom aj nasledujúce zábery. Slávnostný zápis


Deň narcisov

apríl 2008

Dňa 11.4.2008 sa žiaci a zamestnanci školy opäť zapojili do ušľachtilej celoslovenskej zbierky Dňa narcisov a na konto „Ligy proti rakovine“ prispeli sumou 6.212 Sk. Ďakujeme všetkým za podporu! Deň narcisov


Z rozprávky do rozprávky

apríl 2008

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy (2. apríla) sa počas literárneho podujatia v ŠKD stretli "rozprávkové bytosti", aby spoločne oslávili deň narodenia dánskeho spisovateľa H.Ch. Andersena. Detská kniha 2008


Matematická olympiáda 2008

10.apríl 2008

Dňa 9. 4. 2008 sa v našej škole uskutočnilo Okresné kolo 57. ročníka Matematickej olympiády kategórií Z6,Z7 a Z8. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Výsledková listina Ešte zopár fotografií


Zápis prvákov

január - február 2008

Riaditeľ ZŠ P.Horova oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009 bude v dňoch 15.1. – 15.2.2008 v kancelárii hospodárky školy v čase od 8,00 – 15,00 hod.

NEZABUDNITE OP a rodný list dieťaťa. Dieťa nemusí prísť na zápis.

Škola ponúka:

  • Nové trendy vo vyučovaní
  • Cudzie jazyky od 1. ročníka
  • Vyučovanie informatiky na výbornej úrovni
  • Rozvíjanie športových aktivít, aj netradičných športov / bedbinton, florbal /
  • Školské športové stred2isko – basketbal dievčatá
  • Zrenovovaná budova
  • Výhodná poloha v meste
  • Bližšie informácie aj na tel.č. 056/ 64 228 38

Valentín 2008

15.február 2008

V piatok popoludní sa v našej škole uskutočnila Valentínska diskotéka. Fotografie z akcie zobrazíte po kliknutí na odkaz. Valentín 2008


Fašiangy

február 2008

Fašiangovú zábavu si v ŠKD užili aj druháci. Pripravili zaujímavý program, ktorým pobavili ostatných spolužiakov. Nechýbalo ani dobré občerstvenie. Fašiangy


Lyžiarsky výcvikový kurz

január 2008

Koncom januára sme v stredisku Staroľubovnianske kúpele uskutočnili lyžiarský kurz. Atmosféru zobrazuje dostatočne množstvo fotografii. Lyžiarsky kurz


Deň otvorených dverí

11.1.2008

Dňa 11. januára sa konal v triedach prvého ročníka deň otverených dverí. Dopoludnia navštívili prvácke triedy, telocvičňu a počítačovú učebňu škôlkari z niekoľkých MŠ. Popoludní si pozreli priestory školy rodičia predškolákov. Ďeň otvorených dverí.


Fulltextové vyhľadávanie

13.1.2008

Kedže obsah informácii na našej stránke neustále narastá začlenili sme do nej plné vyhľadávanie. Stačí do okienka v hornej časti napísať hľadaný údaj, meno, alebo udalosť a zobrazia sa vám prehľadne všetky nájdené výsledky.

Projekty z dejepisu 2007

január 2008

Vo fotogalérii si môžete pozrieť tohtoročné projekty z dejepisu na tému: Lokatiky zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou bolo vypracovanie projektu aj jeho prezentácia pred spolužiakmi. Projekty su vystavené vo vestibule školy. V najbližších dňoch žiaci zvolia 7 najlepších.


Projekty štvrtákov

december 2007

Žiaci IV.A si pod vedením p. uč. PaedDr. A. Kuchárovej pripravujú na vyučovacie hodiny prírodovedy zaujímavé projekty. A že sa im naozaj darí, svedčia aj nasledujúce ukážky žiackych prác. Projekty štvrtákov


Nočné kino

november 2007

Úžasnú akciu zažili žiaci prvého stupňa. Stráviť noc v škole sa podarí málokomu. Im áno. Kliknite na odkaz a uvidíte. Noc v škole


Naše práce v Bratislave

november 2007

Žiacke práce Základnej školy Pavla Horova zdobia aj steny čakární v Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave. Foto: Janette Orolinová Naše práce v Bratislave


Halloween

október 2007

Aj v tomto roku sme zorganizovali Halloween.Halloween


Deň bielej palice

15.10.2007

S podporou Únie slabozrakých a nevidiacich SR sme v škole zorganizovali deň bielej palice. Deň bielej palice


Imatrikulácia

5.10.2007

Už tradične sa začiatkom školského roka konala imatrikulácia prváčikov. Tento krát pod názvom Mačacie a myšacie hody.Imatrikulácia


Vláčik

20.9.2007

Vďaka sponzorskému daru spoločnosti NAFTA a.s Michalovce v hodnote 50 000 Sk pribudol pri v školskom dvore pekný drevenný vláčik. Výrobok je navyše výsledkom práce chránenej dielne, takže sme jeho kúpou podporili aj handikepovaných ľudí.Vláčik


Začiatok šk. roka

3.9.2007

Fotografie z otvorenia školského roka 2007-2008 zobrazíte po kliknutí na odkaz. Foto z úvodu šk. roka


Rekonštrukcie

august 2007

Počas letných prázdnin prebehla v škole rekonštrukcia niekoľkých tried a sociálnych zariadení. Opäť sa možeme tešiť na krajšie a vyhovujúcejšie priestory.


Úžasná výzdoba

17.6.2007

Cez víkend vymaľovali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením p. Capovčáka fantastický motív na zasanovanú stenu v budove, kde sa učia ročníky 1.- 4. Príďte sa pozrieť osobne, stojí to skutočne zato. Fotodokumentácia


Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk