• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner3 banner4 banner2
banner6 banner4 banner4
banner7 banner8 banner8 banner8
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Zajtra 22.09.2017 (piatok) už školská jedáleň bude v prevádzke.

Záver školského roka

ImageVytúžený dátum všetkých žiakov je tu. Dnes sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny, učiteľov aj ostatným zamestnancom škôl zaslúžené dovolenky. Stretneme sa spoločne 4. septembra 2017 opäť na školskom dvore.
Záver školského roka

Zlatý slávik 2017

ImageTesne pred záverom školského roka sa nám podaril ešte jeden vynikajúci úspech. Richar Jakuboc zo 6.A sa stal vo svojej kategórii na celoštátnom kole v Skalici ZLATÝM SLÁVIKOM pre rok 2017. Za úspech patrí poďakovanie nielen Rišovi ale aj jeho p. učiteľke K. Borzovej.
Zlatý slávik 2017

Ukončenie ďalšieho projektu

ImageV predošlých mesiacoch sme realizovali ďalší projekt, na ktorého spolufinancovaní sa podieľalo prostredníctvom dotačného programu Mesto Michalovce, Rodičovské združenie aj ZŠ P. Horova. V rámci projektu bola rozšírená relaxačná zóna na školskom dvore pri budove č.4. Vybudovali sme svojpomocne lavičky, vďaka čomu bola cena jednej približne 50€ (pričom bežná cena takejto lavičky je viac ako 200€, o čom sa môžete presvedčiť vo fotogalérii), revitalizovali sme skalku a dokúpili ďalšie hracie prvky na školský dvor. Autorom projektu bol Mgr. Ján Palkoci. Všetkým za finančnú pomoc aj vykonané práce ďakujeme.
Projekt - školský dvor

Viacboj všestrannosti

ImageV IX. ročníku súťaže športovej všestrannosti získali žiaci 1. - 3. ročníka celkove 3 miesto v rámci michalovských škôl. Aj napriek tomu, že podmienky na šport nie sú v našej škole ideálne sme získali v individuálnych disciplínach 4 zlaté, 5 strieborných a 3 bronzové medialy. Najúspešnejším športovcom bol Paľko Dudáš, ktorý získal prvé miesto v disciplínach šplh, skok z miesta a hod kriketkou. Všetkým našim reprezentantom srdečne blahoželáme.
Viacboj všestrannosti

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu ukončenia školského roka a nutnosti vykonať uzávierku, vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že odhlásenie zo stravy na dni 26.6. - 29.6.2017 bude možné iba do 26.6.2017 do 7.00 hod. Po tomto termíne už nebude odhlásenie na uvedené dni možné.

Letný tábor 2017

Aj v tomto školskom roku škola organizuje jeden z mestských letných táborov. Bude sa konať v termíne od 7. - 11. augusta 2017. Všetky ďalšie podrobnosti nájdete v letáku.
Leták

Účelové cvičenie - "branné" - DOPLNENÉ

ImageV piatok 2.6.2017 sa uskutočnil v našej škole Kurz účelového cvičenia, ktorý sme tentokrát spojili aj s nácvikom evakuácie všetkých budov. Evakuáciu sme stihli za cca 2:30 min. Doplnili sme ju takmer realistickými "nepriaznivými podmienkami". Tentokrát to bola zábava, ktorú vidno aj na fotografiách. Dúfame, že to nikdy nebudeme musieť urobiť naozaj. Celé dopoludnie žiaci plnili zaujímavé úlohy a aktivity. Okrem fotografií si môžete pozrieť aj výborne strihnuté video. Bohužial iba na PC. Nespustíte ho na mobiloch a tebletoch.
Účelové cvičenie - "branné"
Video

Exkurzia Belgicko - Holandsko

ImageZahraničná exkurzia sa už stáva v našej škole tradíciou. Tentokrát bol ciel v Belgicku - Holandsku a na spiatočnej ceste zastávka v Prahe. Žiaci aj učitelia si priniesli domov kopec zážitkov, spoznali odlišnú kultúru a tradície. Z veľkého množstva fotografií bolo tažké vybrať "iba" 100, preto to trvalo trochu dlhšie ako zvyčajne.
Exkurzia Belgicko - Holandsko

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client12
 • client11
 • Client5
 • client1
 • client2
 • client3
 • Client4
 • client10
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client13
 • client25
 • client14
 • client15
 • client24
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23

Do začiatku letných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2016 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | created by JPSP