• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2

Viete čo znamená to číslo?

Na Slovensku je 2113 základných škôl.

Iba 200 z nich má viac ako 500 žiakov.

A my sme 91. najväčšia ZŠ na Slovensku.

banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Deň matiek

ImageMamaje len jedna, preto si ju váž!....to bolo hlavnou myšlienkou netradičnej oslavy sviatku matiek. Deň Matiek je čas, povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj naši učitelia a vychovávatelia nezabudli a pripravili pre svoje mamičky netradičnú oslavu formou aplikačných úloh.
Deň matiek - 2.B

Vystúpenie v Domove dôchodcov

Image Dňa 11.05.2016 žiaci našej školy v rámci dramatického krúžku pri príležitosti Dňa matiek predstavili svoje divadielko "O mocnim Vrabčakoj". Ich úsilie prinieslo svoje ovocie v podobe mohutného potlesku od spokojných dôchodcov. Nádejní herci si odniesli domov príjemný pocit.
Vystúpenie v Domove dôchodcov

Bez učiteľov to nejde

ImageModerná doba si vyžaduje moderné metódy vzdelávania, preto sa koncom apríla sa v našej škole uskutočnilo školenie učiteľov, ktoré bolo zamerané na vysoko efektívne učenie/integrované tematické vyučovanie. VEU poskytuje možnosť výberu spôsobu osvojenia učiva vzhľadom na individuálne danosti dieťaťa. Prostredníctvom aplikačných úloh, z ktorých niektoré sú povinné a niektoré výberové, si učiteľ môže overiť, či žiaci učebnú látku pochopili a do akej miery si ju zvnútornili. Aplikačné úlohy vnášajú do vyučovania praktický život a dieťa je lepšie pripravené na rôzne životné situácie. Na školení sa zúčastnili učiteľky 1.stupňa, vychovávateľky ŠKD a učiteľky 2.stupňa.
Školenie učiteľov - video
Školenie učiteľov - foto

Úspechy v súťažiach

Dňa 3. 5. 2016. sa uskutočnilo na III. ZŠ v Michalovciach okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Naša žiačka Sára Balážová 9. A sa umiestnila na 1. mieste. Richard Jakuboc 5.A získal ocenenie za výber piesní. Dňa 11. 5. 2016. sa na II. ZŠ v Michalovciach uskutočnilo mestské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník. Žiačka Viktória Doliničová sa umiestnila na 2. mieste. Žiakov na sútaže pripravovala p. uč. Borzová. Gratulujeme a držíme prsty na krajskom kole.

Viacboj všestrannosti

ImageDňa 29.4.2016 sa konal 8. ročník súťaže " O pohár primátora mesta Michalovce vo viacboji “ na IV. ZŠ, J. A. Komenského 1. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky 1. - 3. ročníka. Dosiahli tieto úspechy: Nella Puhalová (2.A) - 1. miesto v behu na 300 m, 2. miesto v behu na 50 m, 1. miesto v skoku do diaľky z miesta a 2. miesto ako najlepší športovec za 2. ročník dievčat. Pavol Dudáš (2.A) - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou, 3. miesto v šplhu na tyči, 3. miesto v skoku do diaľky z miesta a 2. miesto ako najlepší športovec za 2. ročník chlapcov. Charlotte Čurmová (3.C) - 3. miesto v skoku do diaľky z miesta. Tobias Ranič (3.B) - 3. miesto v behu na 300 m. Lucia Andrisová (1.A) - 2. miesto v behu na 300 m. Jakub Hricik (1.B) - 2. miesto v behu na 300 m. V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 3. mieste. Úspešným športovcom srdečne blahoželáme!
Viacboj všestrannosti

Hodina literatúry trochu inak

ImageV 5. ročníku žiaci čítajú heraldické povesti. Sú to príbehy o vzniku erbov. Žiaci 5.A triedy sa s vyučujúcou rozhodli využiť pomoc odborníka na históriu Mgr. M. Demka, riaditeľa Zemplínskeho múzea. Dozvedeli sa, z čoho sa erb skladá, aké farby sa využívali, prečo erby vznikali a pod. Na konci hodiny sa zahrali s erbmi v podobe puzzle. V budúcnosti určite možnosť spolupráce so Zemplínskym múzeom využijeme.
Hodina literatúry trochu inak

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client1
 • client2
 • client3
 • Client4
 • Client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client14
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23

Do začiatku letných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2016 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | powered by JPSP