• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5

škola s dušou

škola so špičkovým vybavením

škola s modernými pomôckami

škola s vynikajúcimi učiteľmi

škola plná zábavy

škola s cieľom

banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 banner8 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČIME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Zápis do prvého ročníka. ONLINE FORMULÁR a náš LETÁK :)

Víťazstvo k súťaži Korčuluje celé Slovensko

ImageŽiaci prvého a druhého ročníka absolvovali korčuliarský kurz v rámci projektu Korčuľuje celé Slovensko. Na záver sa stretli všetky tri zúčastnené školy v spoločnej súťaži. Druháci, minuloroční majstri Slovenska s prehľadom zvíťazili. Prváci obsadali v svojej kategórii 2 miesto. Aj napriek maródke najlepších korčuliarov dosiahli pekný výsledok. Druhákov budeme čoskoro povzbudzovať na krajskom kole v Košiciach.
Korčuluje celé Slovensko - okres

Víťazstvo v okr. kole matematickej olympiády

21. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v ZŠ Okružná Michalovce. Víťazkami v kategórii Z9 sa stali naše žiačky Alexandra Behunčíková a Juliána Javorská. Obe získali rovnaký počet 18 bodov a obsadili spoločné prvé miesto. Obe by tak mali postúpiť na krajské kolo. Na peknom 5. mieste sa umiestnila Ester Borková v kategórii Z5. Gratulácia k postupu patrí aj p. učiteľke Markušovej, ktorá obe víťazky na súťaž pripravovala.

Návšteva z Indonézie a Turecka

ImageNaši štvrtáci práve zažívajú netradičný týždeň. Hodiny anglického jazyka majú tentokrát spestrené anglicky hovoriacimi lektormi. Našu školu navštívili „ native speakers“: Devina z Indonézie a Alp, ktorý pochádza z Turecka. Na svojich hodinách sa snažia vytvoriť príjemnú, nápomocnú a inšpiratívnu atmosféru, no najmä prekonať bariéru pri rozprávaní zábavnou formou. Nakoľko si za cieľ kladieme pripraviť našich žiakov tak, aby boli schopní bez problémov pohotovo a správne komunikovať v zahraničí, sú pre nás veľkým prínosom. Ďakujeme! Thank you, Devina and Alp – Enjoy your stay!
Zahraniční lektori I.
Zahraniční lektori II.

Z triednych stránok

ImageNa triednych stránkach (úplne dole na stránke) nájdete opäť veľa akcií, ktoré sa uskutočnili v predvianočnom čase. Keďže väčšina návštevníkov stránky nekliká na všetky triedne weby, rozhodli sme sa aj na hlavnej stránke upozorniť na najzaujímavejšie z nich.
1.C video z vianočnej besiedky
Imatrikulácia prvákov
4.A Vysokoefektívne učenie

Zápis do prvého ročníka

Základná škola Pavla Horova Michalovce, Kpt. Nálepku 16, oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15. januára do 15. februára 2015 v čase od 8:00 do 15:30. K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a rodný list dieťaťa (neoverená kópia). Dieťa môže, ale nemusí prísť. Pre deti organizujeme neskôr slávnostný zápis. Zároveň upozorňujeme na možnosť odoslať potrebné údaje dopredu, formou online formulára, čím ušetríte veľa času.

Ako píše svet

Iba výnimočne na tejto stránke uvádzame v aktualitách odkaz na iné web stránky. Nasledujúca stránka si zaslúži pozornosť. Je to nádherná ukážka ako píše celý svet. Ide o experimentálnu stránku, kde môžu ľudia z celého sveta napísať písmeno tak, ako ho bežne píšu. Zo všetkých pokusov potom vzniká univerzálny "svetový" tvar písmena. Uhádnete čo je výsledok? Podobajú sa na naše klasické "slovenské" písané písmená? Pozrite si výsledok. Momentálne je na stránke 1732477 písmen, ktoré napísali ľudia zo 157 krajín sveta.
Univerzálne "svetové" písmo


Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

Textové správy

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu, ktorý je úplne dole.

Blog

Na blogu úplne dole nájdete ďalší článok, zamyslenie o predsudkoch, ktorého autorkou je Mária Papáčová.

Začiatok vyučovania

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je štvrtok 8. januára 2015.

Online formulár

V minulom roku sa nám vynikajúco osvedčil formulár pre odoslanie údajov k zápisu do prvého ročník. S určitosťou ho teda možete očakávať aj tento rok (po vianočných prázdninách).

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • Client 1
 • Client 2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client14
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24

Do začiatku jarných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk