• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5

ZŠ P. Horova praje všetkým žiakom, rodičom aj zamestnancom

nádherné prázdniny, vynikajúce dovolenky

kopec zážitkov, veľa oddychu

a šťastný návrat do školy po prázdninách.

Stretneme sa opäť 2. septembra 2015 (o 8:00 na školskom dvore)

banner6

ĎAKUJEME

DOVIDENIA

ABSOLVENTI 2015

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

AJ TAKÉTO JEDINEČNÉ ZÁŽITKY
ZAŽIJETE V NAŠEJ ŠKOLE

Počas generálnej audiencie konanej dňa 20.5.2015 pozdravil pápež František aj žiakov našej školy (celý záznam aj s prekladom si pozrite na školskom youtube)

banner18

Informácie o letnom mestskom tábore / IT letný tábor na GPH Michalovce INFO

Záver školského roka

ImagePo desiatich mesiacoch je to opäť tu. Školský rok končí, prázdniny začínajú. Tento rok bola rozlúčka oveľa emotívnejšia ako inokedy. Odchádzajú úžasné triedy deviatakov. Kreatívna, "vedátorská" 9.A., naše "Boženky" z 9.B aj športovci s vynikajúcimi výsledkami z 9.C. Mnoho učiteľov dojali k slzám, mnoho žiakov plakalo. A takto to má byť...
Záver školského roka

Úžasná trieda - úžasný záver

ImageVynikajúci úspech dosiahla skupina informatiky p. uč. Palkociho z 9.A. V súťaži Bezpečné školy v kategógii videotvorba získali 1 miesto. Z množstva cien, ktoré vyhrali pre seba a pre školu vyberáme: Internet a wifi pripojenie pre jednu učebňu od spoločnosti Slovanet na 3 roky zadarmo, hardvérové zabezpečenie siete od spoločnosti Fortinet, každý člen víťaznej skupiny dostane Licenciu ESET Smart Security na 1 PC/1rok, moderné vybavenie počítačovej učebne od spoločnosti Lenovo, reklamné - marketingové predmety pre každého člena víťaznej triedy od spoločnosti Slovanet a ESET. Celkovo tak získali pre školu ceny odhadom za 7000 - 10000€.
Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Bezpečné školy
Víťazné video

Deň detí v ŠKD

ImageV súvislosti s dňom detí sa v našej škole uskutočnilo viacero akcií. Každá trieda aj skupina ŠKD si mohla urobiť vlastný program. Na fotografiách si môžete pozrieť zábavné popoludnie niekoľkých skupín ŠKD.
Deň detí v ŠKD

Policajní psovodi v ŠKD

ImagePodobne ako predošlá uverejnená akcia aj táto bola súčasťou dňa detí v našej škole. Tentokrát si deti spríjemnili popoludnie v spoločnosti policajných psovodov. Policajti im predviedli výcvik psov, ich poslušnosť a ukázali aj náročnosť svojej práce.
Policajní psovodi v ŠKD

Nové detské ihrisko

ImageZačiatkom júna sme dokončili nové detské ihrisko na hlavnom školskom dvore, pri budove č.3. Prostriedky podobne ako v minulom roku pochádzali z dotácie primátora mesta Michalovce - Mgr. Viliama Záhorčáka, z Rodičovského združenia pri ZŠ P. Horova a prostriedkov školy. Ešte vo väčšej miere nám pomohla pomoc sponzorov. Veľká vďaka patrí p. Mikulovi (firme Stavos), firme JaVa Nábytok a p. Kuľhovi. Na prácach sa v nemalej miere podieľali aj žiaci 8. a 9. ročníka. Autorom celého projektu bol Mgr. Ján Palkoci.
Nové detské ihrisko

Ďalší veľký športový úspech

ImageAni pri štvrtej účasti v celoslovenskom finále florbalu dievčat sme neostali bez medaily. Po dramatických bojoch naše dievčatá získali bronzovú medialu. Skompletizovali tak unikátnu zbierku dvoch majstrovských titulov, jednej striebornej medaily a jednej bronzovej. GRATULUJEME! Poďakovanie patrí aj p. uč. Ondičovi, ktorý dievčatá trénuje.
Bronz z MS vo florbale

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Keď sa povie slovo škola. Mgr. Peter Kaščak (bývalý žiak), dnes pracuje ako právnický koncipient. je aktívny aj v politike ako podpredseda Novej Generácie a člen Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • Client 1
 • Client 2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client14
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24

Do konca letných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk