• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5

škola s dušou

škola so špičkovým vybavením

škola s modernými pomôckami

škola s vynikajúcimi učiteľmi

škola plná zábavy

škola s cieľom

banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Dňa 25.11.2015 udeľuje riaditeľ školy
riaditeľské voľno, pre žiakov 6. -. 9. ročníka, z dôvodu Testovania 5.

Tekvičková oslava

ImagePerfektná zábava s ujom Ľubom v krásne vyzdobenom prostredí. Úžasná atmosféra, nádherné masky a tekvice vytvorené rukami našich rodičov. To všetko sa dialo pod vedením našich šikovných vychovávateliek a učiteliek.
Tekvičková oslava

Október s našimi starými rodičmi

Image„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ Deti v ŠKD urobili pre svojich starkých program s príjemným posedením, rozprávaním sa, aby si uctili ich lásku, obetavosť. Ďakujeme starkí, že Vás máme.
Október s našimi starými rodičmi

Plavecký výcvik

ImageUž druhý rok realizujeme plavecký výcvik v Thermalparku na Zemplínskej Šírave. Teplá voda, príjemné prostredie aj viaceré atrakcie deťom spríjemňujú plavecký kurz. Oproti minulosti sa to nedá ani porovnať. Navyše dievčatá aj chlapci relizovali kurz oddelene, čo tiež prispelo k pokojnému priebehu :)
Plavecký výcvik - dievčatá
Plavecký výcvik - chlapci

Halloween

ImageStarý keltský siatok sa stal obľúbenou zábavkou detí po celom svete a táto móda dokazila aj k nám. Na podnet Žiackej školskej rady sa uskutočnila pred jesennými prázdninami halloweenska párty pre žiakov 2. stupňa. Aj pani vychovávateľky 3. ročníka v spolupráci s triednymi  učiteľkami, pripravili pre deti nezabudnuteľnú noc v Rokfordskej čarodejníckej škole Harryho Pottera. Atmosféru oboch akcií si môžete pozrieť v rozsiahlej fotogalérii.
Halloween

Deň s anglickým lektorom

Image26.10.2015 našu školu navštívil anglický lektor Mark Britten z mesta Plymouth. Počas celého dňa mali niektorí žiaci 5. - 9. ročníka možnosť zažiť netradičnú hodinu angličtiny plnú hier a zábavy, ale najmä mohli využiť aj svoje komunikačné zručnosti s rodeným Angličanom. Popularizačné hodiny boli zrealizované v rámci Národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách EnglishOne. Akcia sa uskutočnila vďaka p. uč. M. Gnorikovej.
Deň s anglickým lektorom

Víkend vo hviezdach

Image Zábavno-poznávací víkend si užili žiaci našej školy v rámci záujmového útvaru Cestoviny. V krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom nám ponúkli širokú paletu programov. My sme si ako prvý vybrali Universum - vývoj vesmíru počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd, sústav, galaxií...poskytli nám pohľad na našu nočnú oblohu a predstavili najznámejšie súhvezdia. Z hudobno - relaxačných programov sme stavili na priekopníka s hviezdnou kariérou - JEAN MICHEL JARRE! Exkurziu sme ukončili v tzv. pozorovateľni - videli mesiac, hviezdy a zopár záberov ponúkame aj vám.
Krúžok cestoviny

Exkurzia Titanic

ImageĎalším skvelým zážitkom pre našich žiakov bola exkurzia na výstavu Titanic. Výstava sa uskutočnila v bratislavskej Inchebe. Zúčastnilo sa na nej takmer 50 žiakov v doprovode 4 pedagógov. Zážitky z akcie dokumentuje aj nasledujúca fotogaléria.
Exkurzia Titanic Bratislava 2015

Imatrikulácia prvákov

ImageDňa 15.10.2015 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Po pár týždňoch v škole sme ich definitívne prijali do radov veľkých školákov. Z akcie vzniklo obrovské množstvo fotografií. Vo výbere ich uvereňujeme takmer 150. Túto tradičnú a každoročnú akciu si tak môžete pozrieť vo fotogalérii.
Imatrikulácia prvákov

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Keď sa povie slovo škola. Mgr. Peter Kaščak (bývalý žiak), dnes pracuje ako právnický koncipient. je aktívny aj v politike ako podpredseda Novej Generácie a člen Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client1
 • client2
 • client3
 • Client4
 • Client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client14
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22

Do začiatku vianočných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2015 & All Rights Reserved by zsphorova.sk